Profetisk gave

(notater fra tale av Hans Weichbrodt; Oase 2013)

Lys av lysFor Gud er det viktigere hvem vi er enn hva vi gjør. Sagt på en annen måte er vår identitet viktigere enn vår aktivitet: "Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg." (Jes 60v1)

Gud kan på sin side gi sine gaver til barn. Uansett er vi alle mennesker, som gjør feil. Dette bør mane oss til ydmykhet. Vi bør ha et nyansert og balansert syn også på mindre synlige gaver, som profetisk gave. Vi tar det med i en sammenheng, som setter det i relieff.

Alle kan tale profetisk.

Ef 4v7-8 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8 Derfor heter det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver.

Ef 4v11-12: Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,

Kristi legemeDen treenige Guds gaver kan bekrefte det bare Gud og jeg kjenner til. Noen har fått erfare det.

Det er også snakk om en profetisk tjeneste, i likhet med evangelist, hyrde og lære-tjenester -så de hellige kan bygges opp. Alle kristne har Ånden, har Ordet, -og kan tale Ordet inn i aktuelle situasjoner. Noen kaller det 'å høre Gud'..

Kristi legeme/kropp trenger balanse. Der noen har fått profetisk gave, har andre fått gave å prøve ånder. Gaven å skjelne ånder gjør at vi kan ha en tryggere atmosfære ved profetisk tale. Alle mennesker trenger bli sett. Det å løfte fram gavene gjør at flere kan se hva Gud har lagt i våre hjerter. Vi trenger løfte fram gavene.

Det trengs likevel minnes om at mennesker kan ta feil, tale av sitt eget i stedet for Guds. Det har også vært eks. på at nådegaver er brukt manipulerende. Jesus ga mennesker frihet. Han tvang ingen til å følge seg, bare kalte dem til det. Vi skal også gi frihet, ikke kreve respons eller oppfølging. Ikke bli 'klebrige', da blir det manipulerende. Mennesker må være fri til å sette grenser. Vi må være litt vare. Folk ønsker ikke dras inn i noe de ikke er klar for.

Test-for-øyetOppfordringen lyder: Prøv alt, hold fast på det gode. Eks. på profetisk gave med en TV-antenne som tar inn rette signaler. Eller å rense ut alle våre menneskelige meninger/tanker fra et profetisk budskap. Vi skal prøve og skjelne ånder. Det er ingen som kan komme si: 'Så sier Herren'. Den kristne åpenbaringen til frelse er ferdig.

Profeti skal være til oppmuntring, forbønn og trøst. Om en får noe negativt om en person, rådes en til ikke å dele det. Mennesker trenger ofte oppmuntring. Til det bruker Gud andre mennesker. En profeti kan forløse tro, håp og forsoning. Det er Jesu kropp som er i funksjon. Ånden virker slik den vil.

1 Tess 5,23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.

lengselDet fins en lengsel i de fleste mennesker. En kan spørre mennesker: Hva er ditt håp? Det skal være samspill mellom giver og mottager her. En skal kjenne etter, noen nyanser er ikke helt rett. Men det er lov å stole på Den Hellige Ånd -vi har direkte tilgang, evt. spørre en leder.

Det skal prøves på Guds Ord. Om noe går mot Guds ord, er det pr. def. svermeri. Guds ord kan kaste lys over, aktualisere saken det gjelder. Eks. predikant som 'gav bort' Bibel, da han sa det var en bok full av profetier for damens liv. Traff henne 2 år senere, da strålte hun, for hun hadde tatt til seg av Guds ord til seg i hele denne tiden.

Et budskap bygger på tro, vi må tro at Gud lønner den som søker ham. Og hans svar bygger på nåde, det er gratis gaver: Ef 4v8: Derfor står det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. Nærheten til Kristus avgjørende, liksom et tre får næring via stammen. Derfor trenger vårt fokus være at vi er i Kristus!

I gruppesammenheng kan en være stille, lytte til Guds røst: Be for en person, så stille i 2 minutter. Så vente på en hilsen, enten det er i form av et bilde, et vers ell.likn. Gud kan bekrefte det personen selv vet, eller mer enn det.. Om det ikke kommer noe, så gå videre for slik å skape trygghet og framdrift. Forutsetningen er respekt for hverandre, ydmykhet samt å tro at det vi får er fra Gud. Så må den enkelte prøve det..

 

 

Notert og oversatt til .htm-format av Asbjørn Lund.