Profeten Jeremia -del 2 Lidelsen ved profetkallet

(fra møte på Lillesand Bedehus 14.2.17, ved Kurt Hjemdal)

Bokrullen som ble funnet under kong Josjia, var sannsynligvis 5.Mos.

Gud viste Jeremia det onde kong Jojakim hadde gjort Jer.11v17-18.
Det førte Jeremia inn i en tilstand av depresjon Jer15v10 Ve meg, mor, at du fødte meg, en mann i strid og trette med hele landet. Jeg har verken gitt eller tatt opp lån, og enda forbanner de meg alle. Jeremia måtte leve enslig, Jer 16v1-4.
Likevel var Gud med Jeremia, og hindret ham i å gi opp: Jer 20v7-11.


Jeremia ble slitt av lojaliteten til Gud, som sin Herre og oppdragsgiver, og til folket som han var del av, foran erobringen av Jerusalem år 587 ved kong Nebukadnesar: Jer 21v1-9.
Etter jødenes opprør mot kongens stattholder i Jerusalem, ble Jeremia tvunget til å bli med til Egypt. Der forsvinner sporene etter ham.


Hvorfor skjedde alt dette med Jeremia:
a) Profetkallet var et tungt kall, det var ikke populisme og konsensussyn han ble kalt til å forkynne.

b) Gud trengte en mann til å stille seg 'i gapet', sml. profeten Esekiel 22v30 Esek22,30 Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg i mur-revnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen.

c) Gud trengte en mann som var solidarisk både overfor folket sitt (jødene), og seg selv. Gud nektet å høre Jeremia sin bønn for folket, for de hadde holdt på for lenge og var blitt forherdet. Jer11,14 Du skal ikke be for dette folket og ikke sette i med klagerop eller bønn for dem. For jeg vil ikke høre på dem når de roper til meg i ulykkens tid. . Gud var fast bestemt i sitt forsett: Jer7v16: Du skal ikke be for dette folket, ikke bære fram klage eller bønn for det og ikke prøve å overtale meg, for jeg vil ikke høre på deg.

d) Jeremia fungerer som en forløper for Jesu komme. Matt2v17-18: Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: 18 I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer. Jesus gråt over Jerusalem, fordi de ikke ville vende om: Luk19,41 Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den.

e) Paulus opplevde også lidelse, liksom Jeremia. De var en del av kallet som apostel: 2 Kor 12v7-9: For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

f) De opplevde et indre kors i form av anfektelse, og et ytre i form av utestengelse og forfølgelse. Hos oss i våre dager kan det først skje i form av forførelse, men det påfølgende trenger ikke være så langt unna.

g) Lidelse kan være prisen for å følge Jesus/Gud: 2 Tim3,12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

h) Jeremia betalte prisen for å følge sitt kall. Det kan være lett å bøye nakken, 'gå utenom'. Han er kalt den person i GT som ligner mest på Jesus. Han var kalt til å frelse dem som hørte på ham, vi er også kalt til å forkynne evangeliet for dem som hører på oss: Rom 10v13-14: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? ..Rom10,17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.


Konklusjon: Vi skal, liksom Jeremia, være tro i det kallet vi er kalt til.

 

Referert av Asbjørn E. Lund