Mest om profeter (Jeremia)
Fra tale på Lillesand Bedehus 10.1.16 (Kurt Hjemdal)

GT ferdig fastsatt ca. år 90: besto av Loven (1-5.Mos); Profetene ca 200 f.Kr(4 store -12 små); Skriftene (historiske-visdoms-poetiske)

Kjennetegn på en profet: i) mottar Guds Ord ii) Herren kaller profeter. Eks. Jeremia og Paulus -på 'Jeremias skuldre'. Jer 1v4-10; Gal.1v15-16

Vi er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll (Ef2v20): apostler (NT) og profeter -både fra GT og NT mottar Guds Ord..

Det fantes falske profeter: gjerne flere enn Guds (1Ko18v22). Ofte sto Guds profeter mer eller mindre alene mot flertallet.

Tre ulike tjenester i GT: prest, profet og konge. Aronittisk prestedømme, profetene og kongedømmet

I følge Luther er alle legfolk, samtidig prest, og profet: 'det allmenne prestedømme'. I Vår Gud han er så fast en borg, skriver han(v4): Og Ordet skal de lade stå, / og utakk dertil have. / For Herren selv vil med oss gå, / alt med sin ånd og gave. / Og tok de enn vårt liv, / gods, ære, barn og viv, / la fare hen, la gå! / De kan ei mere få. / Guds rike vi beholder.

Jeremia ble profet i den siste gode konges tid (Josjia- var en from konge, som regjerte fra 622 f.Kr). Men etter hans død kom hans sønn (Jojakin), som var ond og ugudelig. En vekkelse initiert ovenfra, får ofte begrenset rekkevidde. Sml. Kristian VI-norske lov (1736) i Danmark/Norge. Da sønnen overtok, gikk 'alt tilbake til det gamle'. Mens Hauge-vekkelsen i Norge, som kom nedenfra, ble dyptgående og langvarig. Det nyttet ikke for jødefolket å henvise til 'Herrens tempel', når folket ikke levde etter Guds bud.

Enten vil seremoniell religiøsitet benyttes til å holde Guds Ord unna-holde Gud fra livet, eller slippe Herren inn på livet.

Jesus sa: "Følg meg!" "Det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg." Det var i Jeremias ånd han renset tempelet, se Jer7v4.

Om oss står det at vi er Guds tempel, hva fyller vi det med? (hver får svare for seg, jeg har nok for meg)

Kjente sitater fra Jeremia-boken:

" Jeg er for ung"Jer1v6; "Så sier Herren" (som uttales flere ganger pr kap.)"; "Herren rørte ved Jeremias-munn"(1v9-10);

Jer7v11: Er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset som navnet mitt er ropt ut over? Også jeg kan se, sier Herren.

Jer2v13: For to onde ting har folket mitt gjort: De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

Jer6v16: Så sier Herren: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: "Vi vil ikke gå der."

Jer29v11: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jer31v3: Fra det fjerne viste Herren seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

Hvordan er det med oss: Får Gud sin vilje med oss, eller sier vi: Hit, men ikke lenger?

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund