Om NT's troverdighet:
Vitnesbyrd fra øyenvitner -Fra 'Stealing from God', Fr. Turek; s.193-194.

*Den romerske historiker Colin Hemer viste gjennom arkeologi og andre historiske kilder at Lukas (ill-bilde) beretter 84 historiske øyen-vitne beretninger i Ap.gj.13-28. Mange av disse er obskure begivenheter, men alle er korrekt gjengitt. (26)

*Lukas setter inn historiske kryssreferanser i sitt evangelium. I Luk.3v1-2 nevnes 8 ledende, historisk kjente personer. Alle disse er kjent fra historien å være i de posisjonene på den tiden (29 e.Kr)

*Den kjente arkeologen Sir William Ramsay hevder at Lukas skulle plasseres mellom de største historikere(27). Bl.a. fant Ramsay at Lukas refererte 32 land, 54 byer, og ni øyer, uten å gjøre en eneste feil. (29)

*Evangelisten Johannes inkluderer 59 historisk bekreftede personer i sitt evangelium. (30)

*Flere enn 30 kjente personer fra NT har blitt verifisert av ikke-kristne skribenter eller gjennom arkeologiske oppdagelser. Det er slike som Pilatus, Agrippa I og II, Feliks, flere Herodes-er, Jesus Kristus og Kaifas. Den siste har vi benrester etter, plassert i Israel Museum i Jerusalem.

Referanser:
26. De 84 detaljene står omtalt i boka 'I don't have Enough Faith to be an Atheist', kap 10.
27. Sir William Ramsey, The Bearing of Recent Discoveries of the Truthworthiness of the New Testament (South Africa: Primedia eLaunch, 2011)
29. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, 431
30. Ref. liste i kap 10 i 'I don't have Enough Faith to be an Atheist'; N. Geisler, Fr. Turek.

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund