PROFETI

OPPFYLLELSE

Om striden og seieren:

1 Mos3v15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl."

 

Kol2v15: Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Han skal bli født på underfullt vis:

Jes 7v14: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.

Matt 1v18,25:.. før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd...Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han ga ham navnet Jesus.

Han skal være Guds Sønn:

Sal 2v7: Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

Matt 3v17: Og det lød en røst fra himmelen: "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede."

Han skal fødes i Betlehem:

Mi 5v1: Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.

Matt 2v1: Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem

Han er evig:

Jes 9v6: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Joh 1v1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han skal være Herren:

Sal 110v1: ..Herren sier til min herre: "Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!"

Luk 2v11: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Han skal være profet:

5 Mos 18v18: Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham.

Matt 21v11: Og mengden svarte: "Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea."

Han skal være Konge:Sal 2v6 "Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell."

Matt 27v37: Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: "Dette er Jesus, jødenes konge."

Han skal utføre undergjerninger:

Jes 35v5-6: Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilder fram, bekker på de tørre stepper.

Matt 15v31: Folk undret seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels Gud.

Han skal komme ridende på et esel:

Sak9v9 Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

Matt 21v1-2: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: "Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg!

Han skal lide mye:

Jes50v6 Ryggen overga jeg til dem som slo, kinnet til dem som rev av meg skjegget, ansiktet skjulte jeg ikke for vanære og spytt.

Jes 53v3: Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe.

Sal 22v19: De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe.

Sal69v22 De ga meg gift i maten; da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke.

Sak 12v10 ..Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.

 

Matt26v67 Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet

Matt 27v26: Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet.

Joh 19v24: Da sa de til hverandre: "La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den." Slik skulle dette ordet i Skriften bli oppfylt: De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kappe. Dette gjorde soldatene.

Matt27v34 ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke.

 

Joh 19v37: Og et annet skriftord sier:

De skal se på ham som de har gjennomboret.

Forrådt for penger:

Sak11v13: Men Herren sa til meg: "Kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem." Og jeg tok de tretti sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus, i skattkammeret.

 

Matt26v15 og sa: "Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?" De betalte ham tretti sølvpenger.

Han ble regnet blant overtredere:

Jes 53v12a: Derfor overgir jeg de mange til ham, de mektige skal han få til bytte, fordi han gav sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere...

Luk 22v37 For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet: Han ble regnet blant lovbrytere. For det som er bestemt om meg, skal nå fullføres."

Han døde stedfortredende:

Jes 53v12b:.. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere.

Mark 10v45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange."

Han skal stå opp fra graven:

Sal 16v10 Du overgir meg ikke til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne.

Apg 2v31: Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne.

Han skal stå opp etter 3 dager:

Mark 10v34 og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham i hjel. Og tre dager etter skal han stå opp."

Matt 28v1,2:Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Matt 28,6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå