Du og jeg er medskyldige i Jesu død:


Selv om Pilatus tok den formelle beslutningen, var han under sterkt jødisk press fordi, som Jesus selv sa: Joh 19v11: Jesus svarte: "Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld." Han kan sikte til Kaifas (evt. Judas), men hele det høye råd var involvert. Som Peter så modig sa i Apgj. 2v36-38.


Jesus hadde opprørt det jødiske etablissementet: Selv om han opptrådte som rabbi hadde han ikke blitt det 'skoleveien', han var ikke autorisert av den religiøse eliten. Han hadde høstet kontroverser ved sin provoserende oppførsel, ved å feste i lag med tollere og skjøger, i stedet for å faste. Han hadde brutt sabbatsbudet, ved å la disiplene gni ut aks og helbrede på sabbaten. Jesus beskyldte fariseerne ved å være mer opptatt av reguleringer enn mennesker og mer av rituell enn moralsk renhet. Jesus hadde kalt de religiøse lederne hyklere, blinde ledere for blinde, og sammenlignet dem med hvitkalkede graver. (Matt23v27).


Det var beskyldninger de ikke kunne tåle, men verre enda underminerte han autoriteten deres. Han gjorde uhørte krav om å være Herre over sabbaten, å kjenne Gud på enestående vis som sin Far, jamvel være Guds like. Det var blasfemi ifølge 5 Mos 6v4 : Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Ifølge jødene kunne ikke Gud bli menneske eller Gud ha en Sønn. 'Hans oppførsel var en fornærmelse mot deres hellige Lov. Han førte folket vill.' For å avgjøre saken spurte øverstepresten ham i Matt 26v63-64. Ifølge Loven var enhver som gjorde seg selv lik Gud en gudsbespotter som fortjente å dø. Nå hadde de det fra hans egen munn.


Men Pilatus visste at det var av misunnelse at de hadde overgitt ham til seg (Matt 27v18). Ingen er først misunnelig på andre, som ikke er stolt av seg selv. Og de jødiske lederne var stolte. De var stolte av nasjonens lange historie, og spesielle forhold til Gud, stolt over eget lederskap og autoritet. Han utfordret deres lederskap som Lovens voktere, samtidig som han tydeligvis besatt en iboende autoritet de selv manglet. Jesus hadde vist det da de spurte ham med hvilken autoritet han handlet. Da hadde han utfordret dem om Johannes døperen, og de hadde backet ut fordi de ikke trodde ham, mens folket holdt ham for en profet. Da de ikke kunne stå seg mot Johannes døperens autoritet, kunne de visst ikke stå seg mot Kristus sin. Han hevdet autoritet om å lære om Gud, drive ut demoner, tilgi synder og dømme verden. Det var alt meget usannsynlig for dem, for den eneste autoriteten de kjente var en appell til andre autoriteter.


C.S. Lewis kaller Jesus en global innblander (interferer). Vi misliker hans innblanding i våre liv, våre preferanser vårt eget hjemmeområde, om det er Loven eller noe annet. "Hvorfor kan han ikke passe sine egne saker, og la oss være i fred?" spør vi gjerne. Til det svarer han at 'vi er hans og han vil aldri la oss være alene'. Så dermed kan vi også oppfatte ham som en trussel mot våre meninger og velvære, som berører vårt status quo, underminerer vår autoritet og minker vår selvrespekt. 'La oss følge Loven og bli kvitt ham'. Det finnes ikke noe menneske som kan si seg uskyldig, hevet over Jesu død. Men for at vi kan la Jesu død gjelde for oss, må vi først ta vår del av skylden for denne Jesu korsdød, og angre den (Apgj.2v37). Det er bare de som gjør det, som kan kreve sin del av nåden.'

(Peter Green, Watchers by the Cross; sitert fra 'The Cross of Christ kap.2, John R. W. Stott)

 

Utvalg av tekst og bilder ved Asbjørn E. Lund