HVEM SKREV MATTEUS-EVANGELIET?
Av Brian Chilton

Oversatt herfra.


I løpet av de nye ukene vil vi diskutere grunnene til å godta de tradisjonelle synspunktene for Ny-Testamentlig-forfatterskap. Vi vil begynne med evangeliet om Matteus i dag og vil så bevege oss mot de andre tre evangeliene, før vi ser på noen av brevene i åpenbaringen.
Det nye testamente begynner med Matteus evangelium. Men, hva vet vi om opprinnelsen til det første evangeliet (i NT)? I en verden der tradisjonelle lærde ofte blir betvilt og for ofte oversett, eksisterer flere teorier som hvem forfatteren av Det første evangeliet kan være. Tradisjonelt har kirken tilskrevet det første evangeliet til apostelen kjent som Matteus. Men, hvilket bevis finner vi om forfatteren til den første boken i Det nye testamente?


Interne bevis
Når vi diskuterer internt bevis, snakker vi om bevisene som vi finner i den aktuelle boken. Hvilke spor finner vi om forfatteren av Det første evangeliet ut fra teksten? Som de andre tre evangeliene er det første evangeliet anonymt.
For det første finner vi at forfatteren av det første evangeliet er grundig forankret i jødedommen. Forfatteren sitater ofte den hebraiske Bibelen (ellers kjent som det gamle testamentet). Han sammenligner Jesu liv med de store profetene i jødedommen. I tillegg gjør han sitt ytterste for å vise at Jesus er oppfyllelsen av den messianske profetien. På mange måter fokuserer forfatteren av det første evangeliet på de jødiske aspektene av troen, og beskriver til og med noen områder som Jesu utelukkelses-klausul for skilsmisse. Forfatteren av Det første evangeliet fokuserer også en del mer på Jesu budskap enn noen av de andre evangelieforfatterne.


For det andre fokuserer forfatteren på Jesu arbeid i Galilea og fokuserer ikke så mye på Jesu arbeid med hedningene som Luke. Dermed er evangelisten mest opptatt av Jesu tjeneste for jødene.
Til slutt legger forfatteren av det første evangeliet til økonomiske detaljer som bare finnes der. For eksempel registrerer bare det første evangeliet forekomsten der de som samlet tempelskatt "nærmet seg Peter og sa:" Betaler ikke din lærer tempelskatten" (Matt. 17v24)? [1]
Fra alle detaljer som vurderes med det interne beviset (en som er grundig jødisk i omfanget av Jesu budskap, en som fokuserer på Jesu profetiske oppfyllelse, en som fokuserer på Jesu tjeneste til jøder og en som fokuserer på økonomiske forhold særlig innen skatt), passer Matteus best som forfatter til det første evangeliet. Matteus var en skatteinnkrever før han aksepterte Jesus som Frelser og fikk sin rolle som en apostel. Matteus kunnskap om stenografi til å ta notater så vel som økonomi ville dermed langt overgå de fleste andre.


Eksterne bevis
Når vi snakker om eksternt bevis, adresserer vi informasjon vi har om et dokuments forfatterskap fra utenfor dokumentet. Hva sier andre om forfatteren til det første evangeliet?
Den tidlige kirken er enstemmig i sin aksept av Matteus som forfatteren av det første evangeliet. Papias, Irenaeus, Pantaenus og Origenes rapporterer alle Matteus som forfatteren av det første evangeliet. Papias (ca. 60-130 e.Kr.) skriver, "Matteus satte sammen ordene [av Herren] i hebraisk språk, og hver enkelt tolket dem så godt han kunne." [2] Mens vi ikke har en hebraisk eller arameisk utgave av Matteus evangelium, er det rapporter om at den kan ha eksistert i den tidlige kirken. [3] Uansett bør man ikke bli overrasket over at Matteus, som trengte å ha stor kunnskap om gresk i næringslivet, opprinnelig skrev sitt evangelium på hebraisk eller arameisk, bare for å revidere evangeliet på gresk.

Selv om hans evangelium ble skrevet på gresk av en annen, endog til og med en sekretær, [4] ville ikke dette fornekte Mattheus forfatterskap. Craig Evans tok nylig opp en video der han hevder at Matteus-evangeliet kan ha kommet i faser.


Pantaenus bekreftet også at Matteus var forfatteren til det første evangeliet. Den store kirkehistorikeren, Eusebius of Caesarea, skriver at Pantaenus, en kirkeleder i slutten av andre til muligens tidlig i 3. århundre, kom over den hebraiske versjonen av Matteus evangeliet. Eusebius bemerker at Pantaenus var "en mann som var svært fremtredende for sin læring, hadde ansvaret for de troendes skole i Alexandria. " [5] Følgende er Eusebius rapport om Pantaenus møte med den hebraiske utgaven av Matteus evangelium:
"Det er rapportert at blant personer der som visste om Kristus, fant han evangeliet ifølge Matteus, som hadde forventet sin egen ankomst. For Bartholomeus, en av apostlene, hadde forkynt dem, og etterlatt dem Matteus 'skrift på hebraisk språk, (6) som de hadde bevart til den tiden. ยป [6]
Med tillegg av Origenes og Irenaeus aksept av Matteus som forfatter av det første evangeliet, er det vanskelig å avvise deres påstander.
I tillegg anerkjenner lærde at Matteus navn var knyttet til det første evangeliet fra de tidligste tider. Forfatterne av CSB Study Bible forteller at "tittelen som tilskriver dette evangeliet til Matthew, vises i de tidligste manuskripter og er muligens original. Titler ble nødvendige for å skille et evangelium fra et annet da de fire evangeliene begynte å sirkulere som en enkelt samling. " [7]


Dato og sted for skriving
Det er rimelig å akseptere at Matteus ble skrevet på 50-tallet på grunn av den fornuftige antakelsen om at Apostelgjerningene var ferdig før år 64, med Lukas som kom før Apostelgjerningene, og Matteus som skrev sitt evangelium før Lukas. Vitenskapsmenn holder generelt fast ved at Matteus komponerte sitt evangelium i eller rundt Antiokia i Syria.


Konklusjon
Noen kan hevde at en disippel som Matteus ikke ville låne materiale fra Markus, hvis det faktisk er sant at Matteus lånte materiale fra Markus evangeliet. Men når man vurderer at Matteus fulgte Jesus (lenge) etter de fleste apostlene, og at Matteus ikke var en indre-sirkel disippel, så står det til troende at Matteus ville låne materiale fra Markus evangeliet hvis det er sant at Markus videreførte informasjon fra Simon Peter - som både var en tidlig apostel og en indre-sirkel disippel.
Mens noen fortsatt vil være uenige, virker det underlig for meg å tilskrive det første evangeliet til Matteus av alle mennesker, særlig når det første evangeliet ble brukt som kirke- manual i mange tilfeller. Matteus var en skatteinnkrever. Skatteinnkrevere ble ansett som litt høyere enn dam-skum... men ikke mye. Så, hvorfor tilskrive det første evangeliet til en skatteinnkrever med mindre det i det minste var noe til fordel for kravet?


I min ydmyke mening tror jeg at det første evangeliet kom til oss i tre faser. Først skrev apostelen Matteus Jesu lære på arameisk. Deretter la Matteus til Jesu mirakler og gjerninger til sin arameiske og/eller hebraiske utgave av sitt evangelium og tilføyde sitt øyenvitne vitnesbyrd og vitnesbyrd fra Simon Peter som funnet i Markus evangelium. Endelig oversatte enten Matteus selv eller en høyt utdannet skribent evangeliet til gresk.


Merknader/referanser:


Ireneus[1] Med mindre annet er nevnt, kommer all sitert skrift fra 'the Christian Standard Bible' (Nashville: Holman, 2017).
[2] Papias, "Fragmenter av Papias" , i 'The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus', red. Alexander Roberts, James Donaldson, og A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885), 155.
[3] Jeg tror det er Jerome som rapporterer å se et hebraisk evangelium av Matteus. Men er dette det samme? Vi kan ikke vite det sikkert.
[4] Det er en skribent som skriver ned ordene som dikteres til ham selv. Noen sekretærer fikk frihet til å legge til sine egne inntrykk til en viss grad.


[5] Eusebius av Caesaria, “The Church History of Eusebius,” in Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine, ed. Philip Schaff and Henry Wace, trans. Arthur Cushman McGiffert, vol. 1, A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series (New York: Christian Literature Company, 1890), 224.
[6] Eusebius av Caesaria, “The Church History of Eusebius,” in Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine, ed. Philip Schaff and Henry Wace, trans. Arthur Cushman McGiffert, vol. 1, A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series (New York: Christian Literature Company, 1890), 225.
[7] "Introduction to Matthew," CSB Study Bible (Nashville: Holman, 2017), 1494.

Original Blog Source: her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund