Å STOLE På KRISTUS SOM FRELSER
av Tricia Scribner
Oversatt herfra.


Erkjenn at Gud skapte deg med hensikt.
* Gud er Skaperen. Gud skapte alt, inkludert deg; derfor vet han hva som er best for deg. Kolosserne 1,16, Salme 139
* Gud er Hellig. Han kan ikke "overse" synd. Hvis han ikke dømte synden som ond, så ville han ikke være en hellig Gud. Jesaja 5,16
*Gud er kjærlighet. Han elsker deg og vil ha det beste for deg. Efeserne 5,2; Johannes 3,16

Bekreft at du har et problem med synd.


* Vi har alle syndet, og vi kan ikke håndtere det selv. Romerne 3,10; 3,23
* Synd er å tenke og opptre som sjef for oss selv, mot Gud. Det mangler merket, som når du skyter en pil og bommer på blinken. Uansett hvor hardt vi prøver, kan vi ikke være perfekte og hellige som Gud er. Siden Adam syndet har vi alle syndet akkurat som han gjorde, idet vi er syndere av natur og ved valg. Romerne 5,12, 3,23, Jesaja 53,6-9

* Fordi Gud er hellig, skiller synd oss fra Ham. "Død" i Bibelen betyr både fysisk adskillelse av sjelen fra kropp og åndelig adskillelse av sjelen fra Gud. Vi har fortjent døden på grunn av vår synd og opprør. Romerne 6,23, Jesaja 59,2
* Som fiender av Gud kan vi ikke gjøre ting rett ved å gjøre "gode" gjerninger. Jesaja 64,6

Tro at Gud sendte Jesus til å betale straffen for din synd på dine vegne.
* Til tross for synden din, er det håp. Som din Skaper kan Gud rette opp ditt problem med synd. Han kan gi deg tilgivelse, nytt liv og håp. Romerne 8,3-4, 1 Peter 1,18-23
* Fordi Gud skapte deg, er ditt livs hensikt fellesskap med Ham. Efeserne 2,10
* Fordi Gud elsker deg, sendte han sin Sønn, Jesus Kristus, Gud i kjøtt, for å betale straffen, dø i ditt sted, for din synd, så ikke du måtte.

 

Døden kunne ikke beseire Jesus, og tre dager senere oppsto han fysisk for å leve evig. Han tilbyr deg også åndelig og evig liv. Romerne 5,8, 6,4
* Hvis du er enig med Gud (bekjenn) om din syndighet, og stol på Hans tilbud om tilgivelse. Gjennom Jesus, vil Han tilgi din synd og gjenopprette ditt forhold til Gud. Romerne 10,9-10, 1 Johannes 1,9
* Du kan få nytt liv. Gjennom den Hellige ånd gir han deg sitt eget liv. Han vil lede deg inn i all sannhet og gi deg makt over synd. 2 Korintier 5,17, Galaterne 5,16
* Du har evig liv. Du vil leve med Gud for alltid. Johannes 3,16. Han vil aldri forlate deg. Hebreerne 13,5-6.

Stol på Kristus som din Frelser.
For å akseptere Jesu frie gave av frelse, vend om fra din synd for å tro at Jesus er Gud i kjødet, som døde i ditt sted for din synd, og sto opp igjen til livet. Motta hans gave av frelse ved å stole på Ham som Frelser. Da vil du oppleve fred med Gud og bli hans barn. Romerne 10,9-10, Efeserne 2,8-9, Johannes 1,12. For å snakke med Gud kan du si: Jesus, jeg er en synder, og jeg kan ikke løse mitt synde-problem. Takk for at du kom til jorden som Gud i kjøtt og betalte straffen for min synd. Jeg tror du stod opp fra de døde. Jeg stoler på at du tilgir synden min, lever i mitt liv, og gir meg visse håp om himmelen (1Joh5,13). Amen.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund