KRISTI GUDDOMMELIGHET I DET GAMLE TESTAMENTET
Av Ryan Leasure
Oversatt herfra.


De fleste lesere av Bibelen bekrefter at det nye testamente unisont forkynner Kristi guddom. Det er vanskelig å lese tekster som Joh 1,1-4, Joh 8:58, Romerne 9,5, eller Hebreerne 1,8, og komme til en annen konklusjon. Denne klarheten er grunnen til at Nikea-konsilet (325 e.Kr.) bekreftet at Sønnen deler nøyaktig samme natur som Faderen. Det vil si at kirken, fra tidlige tider, bekreftet Kristi fulle guddom, og med rette.


Likevel var den jødiske forventningen -her, om en menneskelig Messias. Tross alt vil Kristus, ifølge det Gamle Testamentet, komme fra Davids menneskelige linje. Ville det ikke være fornuftig at Messias også ville være menneskelig?
Vær det som det kan, mens Gamle Testamentet forutsetter en fremtidig menneskelig Messias, tror jeg det forteller oss at vi også forventer en guddommelig Messias.

Og for å demonstrere denne påstanden, vil jeg fremheve fire forskjellige tekster - to fra salmene og to fra profetene.


Salme 45,7-8
Sal 45,7-8 Din trone, Gud, står til evig tid, din kongsstav er rettferdighetens septer. 8 Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine venner.
Legg merke til noen få viktige punkter. Først, så er denne salmen en bryllupsalme og er adressert til en Davids sønn som skal hente sin brud.
For det andre adresserer salmisten denne sangen spesifikt til 'kongen' (vers 1) og kaller ham samtidig 'Gud' (vers 6). Det vil si at denne Davids-sønnen er både 'konge' og 'Gud'.
For det tredje er hans beskrivelse av denne kongen så overstrømmende - den fagreste blant mennesker (v3) høyhet og herlighet! (v. 4), Vinn seier i din herlighet! (v5), folkeslag stuper for deg (v6 ), Din trone, Gud, står til evig tid (v7), derfor skal folkene lovsynge deg til evig tid. (vers 18) - at dette ikke kan være en bilde på en rent menneskelig konge.
For det fjerde, mens salmisten erklærer at denne kongen er Gud i vers 7, refererer han i vers 8 til sin Gud. Med andre ord eksisterer en annen person utover denne kongen, som også er Gud. Det ser ut til at salmisten planter treenighetsfrø i denne teksten -her.
Og til slutt bruker forfatteren av hebreere denne teksten spesifikt til Jesus. I Hebreerbrevet 1 erklærer forfatteren Jesu overlegenhet overfor englene og driver deretter hjem sitt poeng i vers 8: "Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer. " Hebreerbrevet sier i høy grad at det er Sønnen som er den evig regjerende Gud som er beskrevet i Salme 45.

 

Salme 110,1
Sal 110,1 Av David. En salme. Herren sier til min herre: "Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!"
Denne salmen av David er den mest siterte GT-teksten i Det nye testamente. Jesus, som forsøker å gjøre et poeng til sine samtidige, refererer til Markus 12: 35-37 ved å spørre:
Hvorfor sier lærerne i loven at Messias er Davids sønn? David selv talte ved den Hellige ånd: Mark 12,35-37 Mens Jesus underviste på tempelplassen, tok han til orde og sa: "Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? 36 David selv har jo sagt ved Den hellige ånd: `Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.` 37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn"


Jesus ønsket at publikum skulle forstå implikasjonene av Davids ord. Hvordan kunne David henvise til Messias som sin Herre? Var ikke Messias Davids fremtidige sønn? Denne påstanden - som tyder på at sønnen er større og mer autoritativ enn David - ville uten tvil ha sjokkert det jødiske publikum som alltid viste aktelse til faren fremfor sønnen.
Bemerk videre at David, under Helligåndens påvirkning (Mk.12:36), skjelner mellom Herren (YHWH) og Herren (Adonai). Selv om Messias ville være Herre, er det en annen som også er Herre.
Og til slutt var det utenkelig, fra et jødisk perspektiv, at et rent menneske kunne sitte ved YHWHs høyre hånd og styre fra en autoritetsstilling. Gjør ingen feil om det. David sa at hans sønn ville være guddommelig.

Jesaja 9,6-7
Jes 9,6-7 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. 7 Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver.
Her er noen viktige punkter å vurdere: For det første erklærer Jesaja overbevisende at denne sønnen - den som vil herske over Davids trone (en åpenbar henvisning til Messias), vil bli kalt "Mektig Gud".
For det andre forteller Jesaja oss at denne sønn vil herske for evig når han kaller ham "evig Far" og forteller oss at han vil opprettholde sitt rike av "rettferd og rettferdighet fra da av og for alltid".
For det tredje trenger uttrykket "Evig Far" ikke å kaste deg bort. Ingen slike trinitære termer eksisterte på dette tidspunktet i frelseshistorien. Faderen skal heller forstås som en som gir (Job 29:16), vokter (Jes 22:11), og rettleder (2 Kgs. 2:21). Ved å gi Messias etiketten til "evig far", var det bare en måte til å erklære sin guddom på.

Daniel 7,13-14
Dan 7,13-14 Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. 14 Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.
Hvem er denne menneskesønnen - denne menneskelige figuren som også har guddommelige egenskaper? Daniel sier at han kommer på himmelens skyer som alltid er et uttrykk for guddom (Sal 97,2, Jes 19,1). Denne menneskesønnen vil ha all autoritet, herlighet og suveren makt. Alle nasjonene vil tilbe ham, og hans rike vil vare evig! Ingen kan lese denne teksten og konkludere med at denne Menneskesønnen ikke var en guddommelig figur.
Interessant, under Jesu arrestasjon forhørte de jødiske ledere ham ved å spørre hvem han hevdet å være. Her er Markus beskrivelse av samtalen:
Mark 14,61-64 Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: "Er du Messias, Sønn av Den velsignede?" 62 Jesus svarte: "Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer." 63 Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: "Hva skal vi nå med vitner? 64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?" Alle fant ham skyldig til å dø.
Det er sant at "Menneskesønnen" var Jesu favoritt tittel om seg selv. Og her i Markus 12 hevder Jesus absolutt at han er den guddommelige menneskesønn i Daniel 7. Vi vet at dette er tilfellet fordi ypperstepresten rev i stykker sine klær og anklaget Jesus for blasfemi.

Kristi Guddommelighet i Gamle Testamentet
Ja, Messias ville komme fra Davids ætt. Og ja, han ville være menneskelig. Men basert på disse fire tekstene kan vi trygt påstå at det gamle testamente også forutsier en guddommelig Messias. Og selvfølgelig er dette det vi finner i Det nye testamente. Jesus, mens han var menneske, var også fullt ut guddommelig .

Ryan Leasure har en M.A-tittel fra Furman University og en M.Div. fra den sørlige baptistens teologiske seminarium. Han jobber for tiden som pastor ved Grace Bible Church i Moore, SC.

 

Original Blog Kilde: http://bit.ly/2CGqRLJ

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund