Kristi Guddom i Markus-evangeliet
Oversatt herfra


Et syn som ofte fremmes av moderne skeptikere, er at Kristi guddom ikke presenteres av Markus evangelium, og at evangeliets kristologi utvikler seg fra Markus evangeliet (vanligvis antatt å være det tidligste skrevne), som ikke presenterer Jesus som guddommelig, til Johannes evangelium (vanligvis antas å være den siste skrevne), som viser Jesus som guddommelig. I hvilken grad kan dette imidlertid betraktes som sant? Trekker evangeliet etter Markus virkelig ingen påstander om Jesu guddommelige status, som mange kritikere hevder? I denne artikkelen vil jeg argumentere for Kristi guddom ved å bruke Markus evangeliet alene.


Forbered Herrens vei
I Markus 1v1-3 leser vi: Mark 1v1-3 Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2 Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3 En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
Dette er selvsagt en henvisning til Jesaja 40v3, en profeti som åpenbart er referanse til Gud. Således, har vi allerede en erklæring om Kristi guddom, i de tre første versene av Markus evangelium.

Guds vitnesbyrd i dåpen
Mark 1v11: Og det lød en røst fra himmelen: "Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede."


Guds Hellige
I Markus 1v23-25 leser vi: Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: 24 "Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!" 25 Men Jesus truet ånden og sa: "Ti stille og far ut av ham!"
Selv demonene gjenkjente hvem Jesus var - at han var Guds Hellige! Dette er en tittel som brukes i Det gamle testamente, mest til å beskrive Gud selv (f.eks. Salme 78v41: Sal 78v41 Stadig satte de Gud på prøve og krenket Israels Hellige. ; Jesaja 12v6 Jes 12v6: Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere. ).


Hvem kan tilgi synder, uten Gud alene?
I Markus 2: 5-7 leser vi: Mark 2v5-7: Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: "Sønn, syndene dine er tilgitt." 6 Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 7 "Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én - det er Gud?"
Og ja, hvem kan tilgi synder, uten Gud alene? Synder som Jesus hevdet autoritet til å tilgi var ikke synder som hadde blitt begått mot ham. Bare Gud har autoritet til å tilgi på den måten. De skriftlærde forsto betydningen av Jesu krav på autoritet til å tilgi synder.


Sabbatens herre
I Markus 2: 27-28, når Jesus blir beskyldt av fariseerne om å gjøre det som ikke er lovlig på sabbaten, svarte Jesus:
Mark 2v27-28: Og Jesus sa til dem: "Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten."
Hvordan kan noen som ikke er Gud, erklære seg å være "Herre, selv over sabbaten"?


Stilnet stormen
To ganger i Markus evangeliet leser vi om at Jesus stilner storm (4v39-41; 6v50-51), som gjenkaller anledninger i salmene hvor Gud er beskrevet å gjøre dette (f.eks. Sal 89v10 Du hersker over det hovmodige havet, når bølgene reiser seg, stiller du dem. ; Sal 104v6-7 Dypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene. 7 Da du truet, rømte det, det flyktet for lyden av din torden, ; Sal 107v29 Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. ). Den sistnevnte av de anledninger hvor Jesus stilnet stormen innebærer, at Jesus også går på vannet, noe som Gud er talt om å gjøre i job 9v8 og 36v16.


"Den som skammer seg over meg"
I Mark 8:38 leser vi Jesu ord: Mark 8v38: For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige engler."
Kunne disse ordene virkelig blitt uttalt av noen som bare var en mann?


Jesu forvandling
Markus 9 forteller forvandlingen av Jesus, som har noen slående paralleller med Guds utseende for Moses på Sinaifjellet. For det første skjer hendelsen på toppen av et høyt fjell. Markus tar tre følgesvenner med seg (2. Mosebok 24v1-9) og er på samme måte strålende (2. Mosebok 34v29-35). De to figurer som vises med Jesus - Moses og Elia - er også av betydning, for de er de to individer i Det gamle testamente som forsøkte å "se" Gud. Begges møtet med Gud er imidlertid skjult. Mens Moses gjemmer seg i en kløft i en stein, så han kun ser Guds rygg (2. Mosebok 33v22-23), opplever Elias kun tegn (1 Kong 19v11-12). I Mark 9 skjuler ikke Moses og Elia seg lenger, men samtaler fritt med Jesus.


Forbannelsen av fikentreet
I Markus 11v12-14 leser vi om Jesus som forbannet fikentreet.
Igjen, minner denne hendelsen om visse gammeltestamentlige tekster, hvor visning av et fikentre, frembrakt av Gud, er et ofte benyttet bilde (f.eks. Jesaja 1v30 Dere skal bli som en eik med visne blad, som en hage uten vann. , Jes 34v4: Oppløst blir hele himmelens hær, som en bokrull blir himmelen rullet sammen. Hele dens hær skal visne som løvet på vinstokken visner og frukten på fikentreet skrumper inn; Jeremia 8v13 Nå vil jeg samle dem inn, sier Herren. Det finnes ikke druer på vinranken og ikke fikener på fikentreet, løvet er visnet. Det jeg har gitt dem, er borte. ; Hos 9v10 Jeg fant Israel som druer i ørkenen, jeg så fedrene deres som tidlig frukt på fikentreet. Men da de kom til Baal-Peor, viet de seg til skammen og ble like motbydelige som han de elsket.)


Menneskesønnen
Jesu største favoritt selvbetegnelse gjennom evangeliene er tittelen "Menneskesønn", og dette er en tittel som mange ganger brukes i Mark. Kanskje spesielt, i Mark 14v61-64 leser vi beretningen om Jesu forhør:
Mark 14v61-64. Menneskesønnen, i forbindelse med "kommer med himmelens skyer", er en klar henvisning til Daniel 7v13-14 der vi leser om Daniels syn. Denne guddommelige menneskelige figuren, sett av Daniel, sies å motta tilbedelse fra alle nasjoner - men hvem andre enn Gud er egnet til å motta tilbedelse? Faktisk visste øverstepresten nøyaktig hva Jesus mente - og det resulterte i at han slet sund sine klær og erklærte Jesus som en gudsbespotter.


Konklusjon
Ovenfor har jeg kun gitt en håndfull saker fra Markus evangelium hvor Kristi guddommelige natur er tydelig formidlet. Synet at Markus ikke presenterer Jesus som guddommelig, er rett og slett blottet for mening.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund