Kristus-ledKalt til fellesskap?

(Fra 'Her for å bli', kap.9, av Stefan Gustavsson).


På spørsmål om hva som er det viktigst for mennesker å holde, svarer Jesus å elske Gud og vår neste, de to store bud. Det blir dermed også meningen med livet, for dem som hører Gud til. Vi har lett for å tenke på kjærlighet som sterke følelser og emosjonelt engasjement, men agape-kjærligheten er omsorg og faktisk handling, rettet mot vår neste. Den stammer fra Jesu kjærlighet, som ga uten å tenke på omkostningene (1.Joh 3,16).


For selv om vi tar i mot Kristus enkeltvis, og blir frelst hver for oss, er vi også kalt til fellesskap. Kallet om å følge Jesus, gjelder ikke bare individuelt, for å realisere oss selv! Jesus skapte et fellesskap av mennesker omkring seg. Likesom Abrahams ætt i GT, snakker NT om de kristne som en utvalgt slekt, ja et hellig folk -som Gud har vunnet, for at vi skal forkynne hans storverk (1 Pet 2,9).


Gud opplevde fellesskap og viste kjærlighet i treenigheten, før skapelsen. Under skapelsen erklærte han "Det er ikke godt for mannen å være alene" og Gud lagde ham en hjelper av samme slag (1Mos 2,18). I et nytt liv i Kristus, er det ikke bare individet som skal gjenoppretttes, men vi skal bli del av et gjenopprettet fellesskap! Johannes uttrykte det slik: Tjen-hva-i-KjaerlighetDet som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus (1 Joh 1,3).


Det å være kristen er et liv i relasjoner, f.o.f. til Gud ( Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus (Joh 17,3). Gud er vår Far (Jes 63,16) og Jesus kaller oss venner (Joh 15,15). Når Gud er vår alles Far, er vi også hverandres søsken. Det finnes familiebånd mellom oss, som går dypere enn alle andre bånd. Snakk om storfamilie!


Som kristne kalles fellesskapet av kristne, endog Kristi brud, og vi ser fram til den store bryllupsfesten i Guds rike. Det kristne språket springer ut av en samhørighet og nærhet mellom oss og Gud, og alle som gjennom Jesus er blitt en del av Guds famlie (Joh 1,12).

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund