Josef som forløper for Jesus

Idé hentet fra boka 'Kristus i GT-Mosebøkene' som anbefales.

Det er slående paralleller i historien om Josef og Jesus.

Et stykke på vei, kan vi si at Josef opptrådte som 'type' for Jesus. Første gang brødrene møtte ham igjen, kjente de ham ikke, mens andre gang ga han seg til kjenne for dem.

Josef Jesus Bilde

-var elsket av sin far 1Mos37v3

Gud vitnet at Jesus var hans elskede Sønn Matt3v17

-hans brødre trodde ikke på ham

-og hatet ham 1Mos37v4-5

Jesu brødre trodde først ikke på ham Joh7v5

Josefs klær ble tatt fra ham 1Mos37v23

Jesu klær ble kastet lodd om Joh 19v24

-han ble solgt for sølvpenger 1Mos37v28

Jesus ble angitt for 30 sølvpenger Matt26v15

-han ble kastet i dypet og så løftet ut igjen 1Mos37v24og 28:

Jesus for ned til jordens lavere deler, og så opp til himmelen Ef4v9-10

-han ble fristet, men syndet ikke 1Mos 39v9

-han ble fristet, men syndet ikke Hebr4v15

-fengslingen var basert på falske anklager 1Mos39v19-20

-falske vitner kom med feilaktige vitnesbyrd om Jesus Mk.14v56

-han ble fanget i lag med to kriminelle 1Mos 40v2-3

Han ble korsfestet i lag med to kriminelle Luk23v32

-en av de kriminelle ble gitt liv, den andre dømt 1Mos40v21-22

Den ene kriminelle ble frelst Luk23v43, ikke den andre Luk23v39

-var forstandig og vis 1Mos41v39

Jesus hadde forstand og visdom Luk2v47+52

-var 30 år da han begynte hos Farao 1Mos41v46

-var 30 år da han begynte sin gjerning Luk3v23a

-hans lidelse var planlagt på forhånd, for å redde mange 1Mos50v20

Jesu lidelse skjedde for at verden kunne bli frelst Joh3v16; Åp.13v8

-han reddet regionen fra hungersnød og død 1Mos47v25

Han reddet verden fra åndelig hungersnød og død Joh3v17-18

-brødrene bøyde kne for Josef 1Mos 44v14

Jesu brødre kom til tro på ham Ap.gj. 1v14

Alle vil måtte bøye knær for Menneskesønnen Fil2v10

Jødene skjønte ikke at deres Messias måtte lide, men de hadde sett i fedrehistorien hvordan Josef og andre ble benyttet av Gud som redningsmenn for sitt folk.

Da Messias kom og led en stedfortredende død, skulle det være til frelse for alle folkeslag.

Da Jesus kom, tok ikke hans egne i mot ham, men andre gang han kommer vil alle måtte kjenne ham igjen, og bøye kne for Ham -som er verdens Herre og vår Frelser.

 

 

Utvalgt og tilrettelagt for .htm-format ved Asbjørn E. Lund