Johannes åpenbaring -Del II (Resumé av kap.12-22)

Oversikt Johannes Åpenbaring kap.12-22

E Sju skåler tømmes (Kap 12v1 - 15:4): Den store kampen
Innskudd: Syn av himmelen og de frelste (14v1-5)
F Sju syner om konflikt (Kap 15v5 - 16:21): De sju skåler
G Sju domsord (Kap 17v1-19v10): Dom over Babylon
Innskudd: Syn av himmelen og de frelste (19v1-8)
H Sju virkelighets-syner (Kap 19v11- 21:8): Jesu gjenkomst og seier
I Sju siste åpenbaringer (Kap 21v9- 22:19) 'Ny himmel og ny jord'
J Avslutning: Jesu egen forsikring om hans gjenkomst (Kap 22v20- 21)

Den store kampen

Bibelen er opptatt av kampen mellom kvinnens ætt og slangens ætt. I kap 12. får det ett billedlig uttrykk i en kvinne -som nok symboliserer Maria, skal føde. Draken som vil sluke barnet symboliserer nok her byen Roma, med setet for keiserveldet som leder an i kristenforfølgelsen. Barnet som ble født, ble rykket opp til Gud, mens kvinnen rømte ut i ødemarka og fikk livsopphold der i 3 1/2 år. Draken ble kastet ut fra himmelen og fortsatte kampen mot kvinnen, som igjen ble reddet unna ved hjelp av jorden og vinger hun kunne bruke til å fly med. Så stiller draken seg ved stranden mot havet. Da stiger det et dyr opp, som vi gjenkjenner fra profeten Daniel. Det har makt til å gjøre under, og verden undrer seg og følger dyret. Dyret fikk holde på i 3 1/2 år, og fikk også lov å seire over de hellige. Et nytt dyr dukker opp, som sørger for at alle får et merke på sin høyre hånd eller i pannen, som trengs for å kunne kjøpe og selge. I et nytt syn, får nå Johannes se Lammet sammen med den fulltallige skaren, som hadde Lammets merke på panna. Beskjeden at det store Babylon er falt, ropes ut og en advarsel mot å ta dyrets tegn på panne eller hånd. Jorda og de som tilber dyret høstes så inn av en engel med en skarp sigd.

De 7 skålene

Rekkefølgen for de 7 skålene følger i hovedsak gangen for de 7 basunene (se Del I): jorden, havet, drikkevannet. Heller ikke dyrets trone slipper unna denne gangen, men folk vil likevel ikke vende om. Vannet i de store elvene tørkes bort, så kongene fra Østen kunne komme fram. Demoniske ånder som forførte folkene, samlet Guds motstandere til det store slaget ved Harmageddon. Da den 7 engel tømte sin skål i luften, raste folkenes byer sammen og den store byen ble kløyvd i 3 deler.

Sju domsord

Så tok en av englene med Johannes og viste ham den store byen, og det som senere skulle skje. Selv om folkene gjør mye ondt mot hverandre, kan likevel Gud bruke det i sin plan. Gud har sørget for å hevne den urett som skjøgen i den store byen har påført andre. Domsordene lyder fra dem som har tjent seg rike på byens virksomhet. Overdådig vellevnet i byen ble dømt, på grunn av det store antall profeter og hellige som hadde ofret livet der.

Den store skaren i himmelen ga Gud rett i sin dom, og de himmelske vesener kaster seg ned og tilber Gud.

Jesu gjenkomst og seier

Med det er striden endt, nå skal Lammet gjenforenes med sin menighet. Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid. Rytteren på den hvite hesten drar ut med seier for å seire, for han er kongenes konge og herrenes herre. Dyret og den falske profeten blir kastet levende i ildsjøen, og de andre motstanderne drept av sverdet som går ut av rytterens munn. Så kommer den merkelige beretningen om tusenårsriket, der Satan bindes i 1000 år. Alle som ikke hadde tilbedt dyret, får del i den første oppstandelse, og hersker med Kristus i 1000 år. Etter det slippes Satan løs, og makter å manipulere verden til å gå mot 'den elskede by', men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Sjøen med ild og svovel er ikke et sted den onde regjerer, men der han selv pines. Deretter finner dommen sted, der de døde dømmes etter sine gjerninger.

 

En ny himmel og ny jord

Den nye himmel og nye jord, blir bostedet til menneskene i evigheten. Den opprinnelige paradis-tilstand er gjenskapt, men det gjelder ikke for dem som faller utenfor. Bruden, 'Lammets hustru' kommer via det nye Jerusalem. Byen er strålende, fullkommen. Den trenger ikke verken lys eller tempel, for Gud selv er det. Noe ondt er det ikke rom for. Liksom i paradis er livets elv og livets tre til stede. Han som taler, kalles begynnelsen og enden, og er den samme som har sendt sin engel for å vitne i menighetene. Hans komme for de kristne skjer 'snart', se 2Pet3v8-9. Det er ikke uten videre lett å gi en oversikt over hovedpunktene, uten å gi en fullstendig beskrivelse -eller nevne noe annet, så for å imøtekomme dette -gjøres det her.

Boka avsluttes med Åp22v21: Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!

 

 

Nedskrevet av Asbjørn E. Lund