Jesus om GT:

Jesus om Guds ord i GT: Henvisning: Bilde:

1. Er guddommelig autoritativt

 

Matt4v4-7;

 

2. Er uforgjengelig

 

Matt5v17

 

3. Summen av dem er sannhet

 

Joh17v17

 

4. Skriftene er mer tillitverdige enn menneskelig visdom

 

Matt22v29

 

5. Er historisk til å stole på

 

Matt24v37-38; Matt12v40

 

6. Gir riktig bilde av virkeligheten

 

Matt19v4-6; Joh3v12

 

7. Har endelig overhøyhet

Matt15v3-6; Matt15v7-9

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund