JESUS I HOMO-DEBATTEN
Skrevet av Kristen Edvard Skaar.

Jesus-skaperverket"Jesus omfavnet jo alle mennesker enten de var sånn eller sånn" hevdet et leserbrev i Dagen.. Det sies ofte at Jesus møtte alle med en grenseløs kjærlighet. Så derfor ville han sikkert støttet de homofile dersom han hadde levd i dag. For han inkluderte de utstøtte og løftet opp de undertrykte. Men han gjorde ikke det med alle. Ikke de homofile.
Det må ha vært homofile i Israel på Jesu tid. Utfra GT- utsagn ble de fordømt. De ble vel nærmest betraktet som ikke-eksisterende. Aktive homofile var da etter vår tenkning en undertrykt gruppe. Dette må Jesus ha kjent til. Men han forkynte ikke det som gjerne kalles "et frigjørende evangelium" for dem slik at de kunne stå frem som homofile. Han omtalte dem ikke så vidt vi kjenner til. ..

Jesus uttalte seg verken positivt eller negativt om homofili. Men kom han da ikke til å støtte jødenes fordømmelse av homofile handlinger? Ble Jesus selv en undertrykker av homofile? Noen vil vel si det. For selv om han ikke deltok aktivt i undertrykkelsen, gjorde han det passivt ved ikke å tale eller handle mot den. Men selv om man kan være uenige i om Jesus undertrykte de homofile, vil det måtte være enighet om at han var taus når det gjaldt homofili. Var hans kjærlighet begrenset siden han ikke omtalte homofili på en positiv måte? Kunne vi ikke ventet at Jesus hadde møtt dem med akseptasjon og inkluderende omsorg utfra hans holdning til andre marginaliserte grupper i jødedommen? Men det gjorde han altså ikke.

Hvorfor var det slik? Jeg tenker meg 3 mulige grunner til det.
1. Jesus var egentlig for homofile, men han lot være å si noe.
a) Kanskje ønsket han ikke å komme i konflikt med jødene på dette punktet, for det kunne ødelagt for hans frelsesoppgave.
b) Det var et så lite problem blant jødene at han ikke synes det var aktuelt å omtale det. Noe annet var tilfellet i romersk og gresk kultur. (Derfor ble det naturlig for Paulus å utale seg.)
2) Han talte egentlig positivt om homofili. Men det turde man ikke gjøre i et jødisk preget miljø av hensyn til "evangeliets frie løp". Derfor sensurerte man Jesu ord på dette området når evangeliene ble skrevet.
3) Jesus godtok jødenes tradisjonelle negative syn på homofili og tok det derfor ikke opp.

Jeg synes at 1b) og 3) gir de beste forklaringene på Jesu taushet om homofili. Han sa at han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Matt. 5,17). Når det gjelder 2) vet vi at Paulus uttalte seg negativt om homofile handlinger. (Rom. 1,24-27; 1. Kor. 6,9; 1. Tim. 1,8-11). Han forkynte i en hedensk sammenheng der homofili kunne være ganske utbredt.

Så her kunne man vel tale positivt om dette hvis Jesus hadde gjort det? Ville ikke da de andre apostlene tatt til motmæle mot Paulus sitt negativt syn hvis de hadde visst at Jesus hadde hatt en annen mening?

Det er vel naturlig å konkludere med at vi ikke vet hvorfor Jesus verken talte positivt eller negativt om homofili. Vi vet bare at han ikke gjorde det.
Hvilke konsekvenser kan vi trekke av det?

Overfor kritikk for manglende positivt syn på homofil praksis går det an å henvise til Jesus.
1) Hvis noen mener at en dermed undertrykker homofile, må en kunne spørre: Gjorde ikke Jesus det samme?
2) Når det hevdes: Du krenker de homofiles menneskeverd, kan det svares: Da gjorde vel også Jesus det?
3) Når det sies: Du mangler kjærlighet, må en kunne spørre: Mener du at Jesus var kjærlighetsløs?
4) Når det påstås at Jesu frigjørende evangelium må føre til at man -
a) - fremmer homofiles frihet til å leve ut sin legning, så var altså ikke det tilfellet med Jesus.
b) - går inn for kjønnsnøytrale ekteskap, så ikke Jesus det slik (Matt. 19,4- 6; Mark. 10,6-9).


Er ikke dermed mye av homo-debatten på kollisjonskurs med Jesus?

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund