JESUS OM DET ONDES PROBLEM

-Om ikke andre er verre, er ikke vi noe bedre..
Av Aaron Brake

Oversatt herfra.

I Lukas 13v1-5 har vi Jesu klareste lære om ondskapens problem: [1]
Luk 13v1-5: På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept slik at blodet deres blandet seg med blodet fra dyrene de ofret. 2 Da tok Jesus til orde: "Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem? 3 Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. 4 Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? 5 Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de."
Ikke bare er dette Jesu klareste lære om ondskapens problem, men vi ser Ham adressere både det moralsk onde og naturkatastrofer i sitt svar. Legg merke til at Jesus først blir spurt om et eksempel på hva vi ville kalle det moralsk onde: Mordet på noen galileere ved Pilatus. Ved å gi et svar, introduserer Jesus selv et eksempel på det naturlige onde: fallet av Siloa tårnet som drepte atten mennesker.
Hvordan svarte Jesus på ondskapens problem som ble presentert for ham? Hans svar er kort og til poenget: "De var ikke verre syndere, de var bare syndere. Og med mindre dere angrer/ omvender dere, skal dere også dø."


DA Carson i sin bok Hvor lenge, Herre? gir flere viktige innsikt i dette avsnittet. Det ville påhvile oss som kristne å reflektere dypt på disse punktene.
(BILDE: BERGPREKENEN - JESUS)
Først tar Jesus det for gitt at syndens lønn er døden (Rom 6v23):
Jesus antar ikke at de som led under Pilatus, eller de som ble drept i tårnets sammenbrudd, ikke fortjente sin skjebne. Faktisk er faktumet at han kan fortelle de samtidige at hvis de ikke omvende seg, vil de forgå, viser at Jesus formoder at all død på en eller annen måte er resultatet av synd og derfor fortjent. [2]
For det andre, fordi døden er det vi alle fortjener, er det bare Guds nåde som holder oss i live: Jesus insisterer på at døden på det viset ikke er noe bevis for at de som lider på den måten, er noe mer ugudelige enn de som unnslipper en slik skjebne. Forutsetningen synes å være at alle fortjener å dø. Hvis noen dør under en barbarisk guvernør, og andre i en tragisk ulykke, er det ikke mer enn de fortjener. Men det betyr ikke at andre fortjener noe mindre. Snarere er implikasjonen at det bare er Guds nåde som har holdt dem i live. Det er absolutt ingen moralsk overlegenhet hos dem. [3]

Tredje: kriger og naturkatastrofer er alltid anrop til omvendelse, og det faktum at vi etterspør Guds godhet i katastrofetider er en refleksjon av vår egen fordømmelse og opprør:
Jesus behandler kriger og naturkatastrofer ikke som agendapunkter i en diskusjon om Guds underfulle veier, men som et insentiv til omvendelse. Det er som om han sier at Gud bruker katastrofe som en megafon for å påkalle vår oppmerksomhet til vår skyld og bestemmelse, i overhengende fare for hans rettferdige dømmekraft, hvis han ikke ser noe omvendelse. Dette argumentet er utviklet i stor bredde i Amos 4. Katastrofen er et kall til omvendelse. Jesus kunne ha lagt til (som han gjør andre steder) at fred og ro, som vi ikke fortjener, viser oss Guds godhet og overbærenhet.
Det er et tegn på vår blindhet at vi inverterer disse to. Vi tror vi fortjener tider med velsignelse og velstand, og at krigstider og katastrofer ikke bare er urettferdig, men farlig nærmer seg å stille spørsmål ved Guds godhet eller hans makt, eller til og med kanskje hans eksistens. Jesus så det ganske enkelt ikke på den måten. [4]


Dr. Clay Jones i sin undervisning om hvorfor Gud tillater det onde underholdende, gjentar han underholdende dialogen fra Lukas 13 slik: [5]
Spørrer : Jesus, vi har problemet med ondskap her, det store problemet i tiden. Folk blir drept Jesus. Hva har du å si?
Jesus : De var ikke verre syndere, de var bare syndere, og med mindre du omvender deg, vil du dø også. Neste?

Spørrer : Wov! Jesus, hold an et øyeblikk her! Dette er det ondes problem! Tidenes spørsmål! Filosofer har alltid diskutert dette! Folk dør her Jesus! Hva har du å si ??
Jesus : De var ikke verre syndere, de var bare syndere, og med mindre du omvender deg, vil du dø også. Neste?

Spørrer : Nei, Jesus, forstår du ikke?!? La meg si det til deg på denne måten. Du ser, om Gud var all-kjærlig, ville han ønsker å forhindre ondskap. Hvis Gud var allmektig, kunne han forhindre ondskap ...
Jesus : De var ikke verre syndere, de var bare syndere, og med mindre du omvender deg, vil du dø også. Neste?

Jesu svar på problemet med ondskap er at alle falne, ikke-gjenfødte syndige mennesker er verdige til døden. Enten vi dør ved mord, ulykke eller sykdom, er det ikke noe mer enn vi fortjener. Det er bare av Guds nåde at noen er frelst, og det er bare av Guds miskunn at noen blir holdt i live.


Hvilke implikasjoner har dette for kristent trosforsvar? Minst tre:

For det første betyr det at kristent trosforsvar må ta konsekvensene av synd og virkelighet av menneskelig fordervelse alvorlig når de tar opp ondskapens problem. Mange kristne bare jatter med til hva Bibelen har å si om disse temaene. Det er ikke rart at vi ofte har problemer med å svare når noen spør: "Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker?" Et helt bibelsk, men delvis, gjensvar er dette: Ingen er god, uten Gud alene! Dårlige ting skjer ikke med gode mennesker fordi ingen er gode. Jesus fremviste ingen tvil om vår naturlig fødte status som syndere innfor Gud, universell korrupsjon og skyld for menneskeheten, eller vårt behov for omvendelse. Han introduserte disse svære utfordringer selv ved å ta opp problemet med ondskap. Han tok det for gitt at syndens lønn er døden. Kristent trosforsvar bør gjøre det samme.

For det andre , når vi tar opp problemet med ondskap, må kristne unnskyldninger presentere et gudsforsvar som minimalt inneholder den bibelske lære om opprinnelig synd og menneskelig forderv. Hvorfor Gud tillater det onde, vil ikke gi mening hvis vi ikke har syndens problem klart for oss. JI Packer uttalte:
Syndens gjenstand er viktig kunnskap ... Hvis du ikke har lært om synd, kan du ikke forstå deg selv, eller dine medmennesker, eller verden du bor i, eller den kristne tro. Og du vil ikke kunne se opp eller ned på Bibelen. For Bibelen er en utstilling av Guds svar på problemet med menneskets synd, og med mindre du har det problemet klart for deg, vil du fortsette å gå glipp av poenget med hva det sier. [6]
Det samme gjelder for onde problem. Syndens gjenstand er viktig fordi den skeptiske må hevde at mennesket "i utgangspunktet er godt" og Gud er urettferdig i å tillate lidelsen og ondskapen han gjør. Som et svar må teisten vise at disse antagelsene er falske, og i deres sted utarbeide et Gudsforsvar (rettferdiggjørelse av Gud) som inkluderer å bevise dybden av menneskelig fordervelse og hevde at Gud har moralsk tilstrekkelige grunner for å tillate det onde som han gjør. Inntil vi tydelig formulerer og forsvarer syndens tyngdekraft, så vel som menneskets universelle korrupsjon og skyld, vil mange av våre svar på ondskapens problem stort sett forbli ikke-overbevisende. [7]

For det tredje er nåværende moralske og naturlige ondskap vi opplever, hensiktsmessige glidende overganger i vårt behov for å øve og forkynne omvendelse i lys av den endegyldige dommen. De som opplever slik ondskap har ikke fortjent det mer. Snarere tjener disse katastrofer som advarsler for oss alle: at den endelige katastrofen venter på alle som fortsatt er hardhjertede og ikke-angrende:
Så når katastrofen treffer, la oss ikke vri våre hender over Guds mystiske veier, men oppfordre alle til å reflektere over deres syndige og dømte tilstand i håp om at noen vil unnslippe den siste katastrofen som venter på den ubotferdige. [8]

Referanser
[1] Jeg står i gjeld til dr. Clay Jones for mesteparten av materialet og innsikten presentert her, så vel som å påpeke flg. passasje av D.A. Carson:
[2] D.A. Carson, How Long, O Lord?: Reflections on Suffering and Evil (Grand Rapids, MI: Baker, 2006), 61. [3] Ibid. [4] Ibid.
[5] This is a loose reconstruction with some additions of my own.
[6] J.I. Packer, God's Words, 71.
[7] For more on these first two points, I highly recommend reading Clay Jones, "We Don't Take Human Evil Seriously so We Don't Understand Why We Suffer" -her.
[8] Clay Jones, "Disaster Is Always a Call to Repentance!" -her.

Original Blog Source -her.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund