Jesu guddommelige handlinger

I tillegg til å komme med uttalelser som bekreftet hans guddommelighet, utførte Jesus handlinger som viste at han var Gud

Handling: Henvisning: Bilde:

Han uttalte til en lam: "Dine synder er tilgitt"
Reaksjon: "Hvem kan tilgi synder uten Gud"?

 

Mark2v5-11

Tilbedelse

 

Jesus tillot tilbedelse av seg ved minst 9 anledninger:

 

1. En helbredet spedalsk

 

Matt8v2

 

2. En synagoge-forstander, der Jesus helbredet sønnen hans

 

Matt9v18

 

3. Disiplene etter å ha stilnet stormen

Matt14v33

4. En Kananittisk kvinne

Matt15v25

5. Mor til Jakob og Johannes

Matt20v20

6. En demonbesatt

Mark5v2-7

7. En helbredet blind mann

Joh9v38

8. Alle disiplene

Matt28v17

9. Tomas etter å ha møtt den oppstandne

Joh20v28

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund