Fakta om Jehovas Vitner (JV)

Bokanbefaling for 'Jehovas Vitner' av Ulf Magne Løvdahl, Frihet forlag.

Jehova
Hevder at kun de som uttaler Guds navn som Jehova vil bli godtatt av Gud.
Guds navn i GT står kun med konsonantene (JHVH). Deres uttale av ordet får de med å trekke med vokalene i omskrivningen 'Herre' (eoa), men om det er rett vet ingen. Det ville være merkelig om Gud ikke lot uttalen av sitt navn bli kjent, om det betød så mye å kjenne det som JV vil ha det til. {en hypotese er at vokaliseringen av adonai (herre), som jødene uttalte i stedet for Guds navn, ble satt inn i GT, men da med e som første bokstav av trykkmessige årsaker -fra en annen kilde.}


Motsier treenighetslæren -her.


Benekter Jesu guddommelighet -her.


Om død og fortapelse:
Jehovas vitner er kjent for å fornekte fortapelse, og forkynner i stedet annihilasjonslæren (tilintetgjørelse). Men om Bibelen er eneste autoritet for tro, må man innse at det finnes en fortapelse for dem som ikke vil ha med Gud å gjøre. Se f.eks. her.


Hva med himmelen?
I selve Himmelen er det bare plass til 144 tusen (Åp.bar14v1-5).
Etter at 'plassen ble oppfylt' med døde Jehovas vitner, måtte man ha en reserveplass for dem som ikke kom med blant de utvalgte. De skal da leve videre i en slags paradistilværelse her på jorda. Det gjelder dem som har tatt i mot organisasjonens budskap, og gjort seg fortjent til dette livet i form av lydighet mot Jehova og hans organisasjon på jorden (Vakttårnet).


Blodoverføring
Grunnen til at de ikke aksepterer blodoverføring, ligger i kommentarer at 'sjelen er i blodet'. Versene som siteres fra GT, går imidlertid så godt som samtlige, i mot å drike/spise dyreblod. Noen ganger er beretningen om David som heller ut vann, som soldater har hentet med fare for eget liv (noe søkt).


Egen Bibelutgave


For å få Bibelen til å passe med egen lære, kom de med en egen oversettelse ('New World Translation'), som kom på norsk i 1996. Der hvor de har endret kan det da argumenteres at 'de andre tar feil' her. Typiske eks: For å grunngi gjerninger som viktige for frelsen, så oversetter de flere steder: 'vise tro' i stedet for 'tro'. I stedet for fortapelse, bruker de 'tilintetgjort/avskjærelse'.. Således blir den lille Bibel i deres oversettelse: Joh 3v16: ' For Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne sønn, for at hver den som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.' Typisk er også at de legger til små ord, med stor betydning: F.eks. 'Ordet var en gud' (Joh1v1) 'Alle andre ting er blitt skapt ved ham' (Kol1v16).
Merkelig nok beholder de Thomas utsagn: 'Min Herre og min Gud." Men i verset etter endrer de Jesu svar til: "Er det fordi du har sett meg, du har trodd?" Underforstått at Thomas kom til tro på Jehova, fordi han så Jesus. Men Jesu svar er egentlig en bekreftelse på at han er 'Herre og Gud'. I stedet for å omtale Ånden med 'han' benytter de 'den' etc.


Et hardt system
Det føres et kartotek med personlige opplysninger om alle medlemmene. Også besøkende registreres (nå nylig lagt inn under lov om personregistre). Avhoppere regnes som døde av medlemmene, da de anses som en fare for kritisk tenkning mot bevegelsen. Psykiske lidelser og selvmordsforsøk i den sammenheng, er kjent. Interne rettsaker fremmes for å fremkalle anger og bot hos de 'skyldige' etc. Likevel er det trist når de rettsforfølges i noen land, om de bare selv kunne anerkjenne religionsfriheten for tidligere medlemmer.


Flere eks. på konflikter i forhold til Bibelen -her.

 

Skrevet av Asbjørn E. Lund