Hvem jeg er i Kristus:

I KristusA. Guds barn: Joh 1,12, Kristi venn (Joh 15,5), Rettferdiggjort (Rom 5,1), Forent med Kristus i Ånden (1 Kor 6,17); Kjøpt for en pris (1 Kor 6,20), Et lem på Kristi legeme (1 Kor 12,27); Hellig (Ef 1,1); Adoptert som Guds barn (Ef, 1,4- 5); Har direkte tilgang til Gud (Ef 2,18-19); Forløst og tilgitt for alle synder (Kol 1,14); Har del i Kristi fylde (Kol 2,10).

 

B. Jeg er trygg i Kristus:

Velsginget og utvalgt i Kristus (Ef 1,3-6); Kol 3,12); Evig fri fra fordømmelse (Rom 8,1-2); Alt samvirker til det gode (Rom 8,28); Fri fra fordømmende anklager (Rom 8,33-34); Forent med Guds kjærlighet (Rom 8,35); Salvet og forseglet av Gud (2 Kor 1,21), Skjult med Kristus i Gud (Kol 3,3); En borger i himmelriket (Fil 3,20); Gitt en ånd av kraft, kjærlighet og sindighet (2 Tim 1,7); Tilgang til Guds nåde og barmhjertighet (Hebr 4,16); Forløst, tilgitt og renset (Ef 1,7-8): Den onde kan ikke røre meg (1 Joh 5,18).

-Mer kan komme, om jeg finner tilbake til kilden/bildet jeg mistet.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund