Hvem er jeg -i Kristus

I Kristus -er jeg:

-jordens salt

Matt.5v13

-lysets barn og verdens lys

1Tess5v5; Matt.5v14

-Guds barn som kan kalle Gud sin Far

Joh.1v12; Rom8v14-15; Gal3v26;4v6

-del av det sanne vintre, og Kristi liv flyter gjennom meg

Joh.15v5

-utvalgt av Kristus til å bære frukt

Joh.15v16

-Kristi personlige vitne, sendt ut for å fortelle alle om Ham

Ap.gj.1v8

-en slave for rettferdigheten

Rom6v18

-en tjener for Gud, og det gjør meg hellig og fører til evig liv

Rom6v22

-Kristi medarving, skal få del i herligheten sammen med Ham

Rom8v17-18; Gal4v6-7

-et tempel, en bolig for Guds Ånd

1Kor3v16; 6v19

- en del av Kristi legeme

1.Kor12v27; Hebr3v14

-et nytt menneske med tilgitt fortid

1Joh1v9; 2Kor5v17

-en ambassadør for Kristus

2Kor5v18-19

-en hellig person

Ef1v1; Fil1v1;Kol1v2

-med Ham i himmelen

Ef2v6; Fil3v20

-Guds byggeprosjekt, skapt i Kristus til gode gjerninger

Ef2v10

-borger av himmelen sammen med hele Guds familie

Ef2v19

-rettferdig og hellig

Ef4v24

-skjult med Kristus i Gud

Kol3v3

-et uttrykk for Kristi liv, fordi han er mitt liv

Kol3v4

-utvalgt av Gud, elsket og helliget av Ham

Kol3v12; 1Tess1v4

-utvalgt til å ha del i Guds himmelske kall

Hebr3v1

-en av Guds levende stener, bygd til et åndelig hus i Kristus

1Pet2v5

-medlem av en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig Guds eiendomsfolk

1Pet2v9

-gjest i denne verden, der jeg bor midlertidig

1Pet2v11

-en fiende av djevelen

1Pet5v8

-et Guds barn, som skal bli Kristus lik når han kommer igjen

1Joh3v1-3

-født på ny i Kristus, og den onde kan ikke røre meg

1Joh5v18

-ikke den store 'Jeg er'(2Mos3v14;Joh8v24;28;58)

men ved Guds nåde er jeg det jeg er

1Kor15v10

 

 

Samlet og tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund