Helbredelse og Guds kraft
Troen kommer av forkynnelsen (Rom10,17) og stadfestes av erfaring. Mange er blitt helbredet, også i våre dager, rundt om i verden.

Hentet fra foredrag av Oddvar Søvik, Åpen dag 23.nov. 2018.

1. Hvordan helbredet Jesus?
Jesus helbredet på ulike måter, ingen bestemt metode. Han gjorde alltid sin himmelske fars vilje. Joh8,29. Ca. 25% av evangeliene (40 helbredelser), utenom lidelseshistorien utgjør det nesten halvparten.

2. Hvorfor helbredet Jesus syke?
a. Han hadde medlidenhet med dem Matt9,35-36; Mark1,41.
b. Han ville gjenopprette følgende av syndefallet. Rom 8,20-21, Jes53,4-5; Matt8,16.
c. For å vise at Guds rike er kommet nær. Mark1v14-15.
d. For å vise hvem han selv er
Mark5,34; 10,52; Luk17,19; sozein betyr å gjøre hel, oversettes ofte med 'frelse'.

3. Hvordan helbreder Jesus i dag?
Hebr13,8; Matt10,7-8; Mark16,18.
a. Ved egen bønn
Fil4,6; Hab3,4; Sal107v20.

b. Ved bønn på avstand
Matt8,13; 3.Joh,2


c. Forbønn med håndspåleggelse
Matt8,3; Mark16,18.


d. Nådegave til å helbrede: 1Kor12,9 og 28

e. Salving med olje: Jak5,14-15; Mark6,13.

Anledning til Skriftemål; Innledende bønn og renselse; Skriftlesning: Vær åpen for Åndens ledelse; Salvingen: Etter vår Herre Jesu ord og befaling, salver jeg deg i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Korsets tegn; Bønn-lytte-egenbønn? Vår Far og Velsignelsen.
f. Autoritativ bønn
Her taler vi ikke til Gud, men for Gud på vegne av ham. Jesus virker i oss med sin kraft. 1Joh4,4; Ef1,19. Men autoriteten må bli gitt oss: Joh3,27. Kunnskapsord.

4. Hvorfor blir ikke alle syke friske?
a. vi har ikke noe løfte om det
Vi sliter fortsatt med synd, selv om Jesus bar alle våre synder. Dermed må vi også regne med å slite med sykdom, selv om Jesus bar alle våre synder. Rom8,23.
Noen ganger helbredet Jesus alle (Matt8,16), noen ganger mange (Mark1,34), og én gang bare én (Joh5,5-6).


b. Manglende tro
Mark11,22-23: Tro til Gud (objektsgenitiv) -'tagen tro' eller tro fra Gud (subjektsgenitiv) 'given tro'. Hos den syke kreves ikke mer enn å komme til Jesus. Mark9,24. Vantro hindrer Gud. Matt13,58.


c. Det er ikke Guds time
2Kor6,2: Chronos: Tidslinjen. Kairos: Punkter på tidslinjen der Gud griper inn.
d. Uoppgjort synd
Jak5,16; Jes59,2.

Samuel Zellers bønn (forkortet): Herre, dersom det er til forherligelse for ditt navn, så gjør denne din venn frisk, og gjør det nå. Men dersom det denne gang ikke forherliger ditt navn å gjøre dette under, gjør da i din nåde et annet under: Gi ham/henne kraft til å forherlige ditt navn gjennom sykdom og trengsel.

Livet på den nye jord blir et annerledes liv
Rom8,18; Åp.21,4-5.

 

Omgjort til htm. format og bilder ved Asbjørn E. Lund