HVORDAN Få TAK I GUDS TANKER?

(Lånt fra Olav Fjærli, pastor og leder i Facebook-gruppen Bibelfellesskapet)


a) Guds Ord fornyer ditt sinn

Guds tanker er først og fremst åpenbart i Guds Ord. Derfor må vi lese mye i Guds Ord, slik at Ordet får lov til å virke i våre liv. Det vil gradvis begynne å forvandle våre tanker, holdninger og hele vår forstand. Det er dette som er hele nøkkelen.

”Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt Ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg.” (Salme 119:9-11)

”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Salme 119:105)

Guds Ord er levende Ord. Derfor er de livsforvandlende. Når Guds Ord trenger inn i sinnet, er det levende og virkekraftig, og hjelper deg å skille mellom Guds tanker og det menneskelige.

”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver (skiller mellom) sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” (Hebreerne 4:12)

Vi må derfor la Guds Ord få rettlede oss, undervise oss, overbevise oss og oppdra oss. Da blir vi istandsatt til tjeneste i Guds rike.

”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

Da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, var Hans sinn bunnsolid. Han svarte med Guds Ord. Når vi lar våre sinn fornyes, så kan også vi takle både prøvelser og fristelser ved å holde fokus på Guds Ord.


b) Den Hellige ånd fornyer ditt sinn

Ufrelste mennesker er dominert av sin sjel og sine følelser. Slik kan også kristne være, dersom man ikke fornyer sitt sinn. Uten at sinnet fornyes, kan man ikke bedømme åndelige ting. Alt som har med Guds Rike å gjøre kan kun bedømmes på åndelig vis.

”Men som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker Ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, og så dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskes egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.” (1 Korinter 2:9-12)

”Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.” (1 Korinter 2:14)

Vi må derfor bli fylt av Guds ånd og åpne oss for åndens veiledning og inspirasjon i hverdagen. Det er først og fremst Guds Ord som fornyer våre sinn. Men vi kan ikke forstå Guds Ord uten at Den Hellige ånd åpner våre sinn og åpenbarer Ordet for oss.

”Men talsmannen, Den Hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)


c) Lær av Abraham, som tenkte ”Guds tanker”

”Han (Abraham) tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde. Han fikk ham (Isak)også tilbake derfra, som et forbilde.” (Hebreerne 11:19)

Abraham tenkte Guds tanker. Guds tanker er trostanker. Det er tanker som snur situasjoner. Guds tanker er positive. De taler om tro, om fred, fremtid og håp.

”For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.” (Jeremia 29:11)


d) Grunnfest ditt sinn

I ditt sinn avgjøres det hva som skal dominere deg. Enten lar du deg dominere av den nye skapningen, eller verden utenfra. Derfor må din sjel bli ”avvent” slik at den ikke lenger er preget av verden der ute.

”Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg.” (Salme 131:2)

”Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.” (Jesaja 26:3)

Gud vil at du skal være grunnfestet i ditt sinn. Hold fast på Guds Ord. Hold fast på Guds tanker. Da får du et grunnfestet sinn, som ikke farer hit og dit, men som er målrettet.

”Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.” (Ordspråkene 25:28)

Vi velger selv hva vi vil tenke på. Vi styrer vårt sinn. Dette kan selvsagt være et problem for nyfrelste som kommer rett fra verden der ute. Men vårt sinn blir sterkere og sterkere når våre liv domineres av Ordet og Den Hellige ånd.

”Min sønn, hør og bli vis. Styr dine tanker den rette veien.” (Ordspråkene 23:19)