Vers som understreker Guds hellighet:

3 Mos11v45: For jeg er Herren som førte dere opp fra Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

3 Mos22v32: Dere må ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg skal holdes hellig blant israelittene. Jeg er Herren, som helliger dere.

1 Sam2v2: Ingen er hellig som Herren, for ingen er til uten du; det er ingen klippe som vår Gud.

Jos24v19: Josva sa til folket: "Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.

Sal77v14: Gud, i hellighet går du fram. Hvem er en gud så stor som vår Gud?

Sal99v5: Opphøy Herren vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel! Hellig er han.

Sal99v9: Opphøy Herren vår Gud, bøy dere mot hans hellige fjell. Hellig er Herren vår Gud.

Jes6v3: De (serafene) ropte til hverandre: "Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet."

Jes8v13: Herren over hærskarene, ham skal dere holde hellig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere skjelve for.

Esek28v25 Så sier Herren Gud: Når jeg samler Israels hus fra alle folkene som de er spredt blant, da vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på folkeslagene. De skal få bo i landet sitt, det som jeg ga min tjener Jakob.

Esek36v23: Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.

Hos11v9: Jeg vil ikke følge min brennende vrede, ikke ødelegge Efraim en gang til. For jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere. Jeg vil ikke komme med redsel.

Luk1v35: Engelen svarte: "Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Apg10v38: Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Åp4v8: Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer.

 

Konsekvens for oss:

1 Tess4v7: For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.

1 Kor1v30: Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning

 

Samlet av Asbjørn E. Lund