Jesus opptrer i mange GT-lige Gudsroller

Gud i GT:

Betegnelse:

Jesus i NT:

Bilder:

Sal23v1

Hyrde

Joh10v11

 

Jes44v6

Først og sist

Åpb.1v8

 

Joel3v12

Dommer

Matt25v31ff

 

Jes62v5

Brudgom

Matt25v1

 

Sal27v1

Lys

Joh8v12

 

Jes43v11

Frelser

Joh4v42

 

Jes42v8

Guds ære

Joh17v4-5

1Sam2v6

Livets giver

Joh 1,3-4;
Joh5v21

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund