#

GT-begivenheter.

NT-bekreftelser:

Bilde:

1.

Skapelse av universet (1.Mos.1v1)

Joh.1v3-4; Kol1v16; Mk.13v19;

2.

Skapelse av Adam og Eva (1.Mos1v26-27;-1Mos2v7 og 2v21-22)

1Tim2v13-14; Mt.19v4-5;

3.

Adam og Evas ekteskap (1Mos2v24)

Mt.19v4-5

4.

Fristelse av kvinnen (1.Mos.3v1-6)

1Tim2v13-14;

5.

Ulydighet og synd av Adam (1.Mos3v6)

Rom5v12; 1Kor15v22

6.

Abels og Kains offer (1Mos4v3-5)

Hebr.11v4

7.

Kains mord på Abel (1Mos4v8)

1Joh.3v12

8.

Sets fødsel (1Mos5v3)

Luk3v38

9.

Enok (1Mos.5v18)

Hebr.11v5

10.

Familier før flommen (1Mos.6v1)

Luk17v27

 

 

 

 

 

 

 

11.

Flommen og menneskehetens ødeleggelse(1Mos.7v6)

Matt24v39

12.

Redning av Noah og hans familie (1Mos8v13)

2.Pet2v5

13.

Sems ætteliste (1Mos.10v21f)

Luk3v35-36.

14.

Abram (1Mos11v31)

Luk3v34

15.

Abrams kall (1Mos12v1-3)

Hebr11v8

16.

Melkisedek (1Mos.14v18-20)

Hebr7v11-14

17.

Rettferdiggjørelse av Abraham (1Mos17v1-8)

Rom4v3

18.

Ismael (1Mos16v11-12)

Gal4v21-22

19.

Løftet om Isak (1Mos17v1-9)

Hebr11v18

20.

Lot og Sodoma (1Mos.18v20-22)

Luk.10v12; 17v29

21.

Isaks fødsel (1Mos21v1-3)

A.7v8

22.

Ofring-prøvelsen med Isak (1Mos.22v1-14)

Hebr11v17

23.

Den brennende busken (2Mos3v1-8)

Luk20v37

24.

Utvandringen gjennom Rødehavet (2.Mos14v22)

1Kor10v1-2

25.

Anskaffelse av vann og mat (2Mos16v4-5; 17v6)

1Kor10v3-5

26.

Slange-hendelsen i ørkenen (4.Mos21v9)

Joh3v14

27.

Jerikos fall (Jos.6v20)

Hebr11v30

28.

Underet med Elias (1.Ko.17v1;18v1)

Jak.5v17

29.

Jonas og den store fisken (Jona 2v1 og 2v11)

Matt12v40

30.

3 jødiske unggutter i ildovnen (Dan3v16-18)

Hebr11v34

31.

Daniel i løvehulen (Dan.6v17)

Hebr11v33

32.

Sakaria som drepes ved alteret (2.Krøn.24v20-21)

Matt.23v35