Tro er tillit som fører til tilflukt -til Jesus.

(Etter heftet: Våg å tro; O. Søvik)


Det er forskjell på å tro at -(kunnskap) og å tro noe. Kristen tro krever din tilslutning, at du holder noe for sant. Men heller ikke det er frelsende tro. Tro er noe annet og mer enn intellektuell tro (Jak2v19), eller krisetro (også 'ateister' kan be til Gud i nød). Det er heller ikke det samme som tradisjons -eller barnetro. Et eks. i så måte er Kornelius: han var en from mann, somga akt på tradisjoner levde et bedre liv enn de fleste av oss. Men han var ikke frelst (Apgj. 11v13-14).


En kristen tro er en tro på Jesus. Mer enn å holde for sant at han har levd, samt døde for menneskenes skyld og sto opp igjen. Bare å kjenne til eller holde dette for sant, gjør ikke noen til en kristen. En må gi det sin aktive tilslutning og søke tilflukt til det Jesus gjorde for oss, for selv å få del i frelsesverket. Et bilde er at en må stige på bussen for å nå fram til bestemmelsesstedet. Bibelen kaller det å ta feil av sin bestemmelse for synd (bomme på målet). Målet med vårt liv er fellesskap med Gud, som vi får gjennom troen på Jesus Kristus (Joh17v3).


Det kan skje aktivt ved å be en bønn: Herren er nær hos alle som ærlig kaller på Ham (Sal.145v18 -78/85 oversettelse). Jesus sier: Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. (Joh 6v37) Vi kommer ved å be, ved å påkalle Herren, ved å bekjenne våre synder, og overlate vårt liv i Herrens hender.

Å tro er å betro seg til Jesus med hele livet for hele livet. Mer vanskelig er det ikke, fordi alt er gjort ferdig til vår frelse!


Eks. på bønn en kan be: Frelsesbønn.

 

Utvalgt og skrevet av Asbjørn E. Lund