Hva er en-verdens-religionen beskrevet i åpenbaringen? Hva vil være en-verdens-religionen i sluttiden?
Oversatt herfra.


Åpenbaringen 17 snakker om en "stor prostituert" (eller "stor skjøge") som vanligvis forstås som en metafor for en falsk religion som vil eksistere i trengselsperioden. Mange har diskutert identiteten til denne religionen, med noen som argumenterer for den romersk-katolske kirke, islam, eller en annen stor religiøs bevegelse vil være sluttidens, ene-verdens- religion.
Det er imidlertid mer sannsynlig at den falske religionen i de siste dager vil bestå av en inkluderende religion som muliggjør et pluralistisk syn på Gud. Dette vil inkludere endog liberale monoteistiske grupper som ser "alle religioner som en" og er villige til å tilbe denne anti-krist i de siste dager.


Uansett hvilken religion det er, vil den uten tvil utelukke enhver tro som er eksklusiv og nekter å tilbe Antikrist eller hans bilde. Åpenbaringen 17,6. Denne falske religionen tillater og vil til og med oppfordre til døden for dem som følger Jesus under trengselstiden.
Videre vil denne falske endelige religionen inkludere seksuell umoral (Åpenbaringen 17,2). Det vil også sannsynligvis ha sitt hovedkontor i Roma, ofte beskrevet selv i det nye testamente som Babylon (Åpenbaringen17,5 , 1.Peter 5,13).


Noen ser denne falske religionen som kortlivet siden anti-Krist vil kreve at folk tilber ham i midtpunktet av trengselstiden (Åpenbaringen 13). Imidlertid denne kan religionen fortsette og inkludere tilbedelse av anti-Krist. Det vil motsette seg kristne, og forkaste jødene, siden anti-Krist vil vanhellige templet som ødeleggelsens avsky (Matteus 24,15 ).
Til slutt vil bedragene i denne tiden være så store at Jesus lærte slik om dem i Matteus 24:24.

Noen lurer på om denne verdensreligionen allerede eksisterer i dag. Den spesifikke én-verdens-religionen i sluttiden kan ikke utvikles fullt ut før trengselen når anti-Krist regjerer. Men veksten i religiøs pluralisme, tverr-religiøs-dialog som fremmer ideen om at alle religioner er like, og de feilaktige læresetningene om at mange veier fører til Gud eller til himmelen, finnes alle i dag. Disse synene forespeiler det som Skriften forutser, vil bli mer utbredt i fremtiden når verden forenes under en religion under Antikrists kraft.
Apostelen Paulus advarte Timoteus om denne bekymringeni 2 Timoteus 4,3-4. Som troende må vi studere og leve av sannheten, og unngå vår tids falske lære.

Relatert sannhet:
Er det en vanhellig treenighet i endetiden? Hvem er en del av den vanhellige treenigheten? -her.

Hvem er sluttidens falske profet? -her.
Dyrets merke (666) - Hva er det? -her.
Blir det en en-verdens regjering og en en-verdens valuta i sluttide etter Bibelens profetier? -her.
Hva kommer til å skje i slutttiden? -her.
Tilbake til: Sannhet om sluttider -her.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund