Dommen i Bibelen


(Ut fra idée i boka 'Gjør som Gud, bli menneske' av Stefan Gustavsson, Luther forlag)

Uten en dom, der mennesker stilles til ansvar, blir tilværelsen urettferdig, ikke bare her på jorda, men også etter dette. Det er minst tre måter en kan forholde seg til dette på: a) En kan hevde at det ikke finnes noen rettferdighet (ateistisk/naturalistisk). b) En kan hevde at rettferdigheten bestemmer forholdene her og nå (karma/sjelevandring), eller en kan hevde at rettferdigheten vil komme som en en sluttvurdering, etter levd liv. Det er dette siste, som er Bibelens alternativ.

Bilde 1. Vi skal stå til regnskap


1. Dommen er ufravikelig/absolutt
Liksom mennesketmå dø en gang, så vil det like uvegerlig komme en dom (Hebr.9v27). Mennesket er skapt av Gud, og stilt til ansvar overfor Ham. Det finnes ingen måte noe menneske kan unndra seg dette ansvaret.


2. Dommen omfatter alle mennesker
Ved tidens ende skal alle mennesker måtte gi Gud rett, og bøye seg for ham -ja endog prise Ham (Rom14v10-12). Levende og døde skal møte ham som Gud har satt til dommer over levende og døde (A.10v42)


3. Vi skal 'høste det vi har sådd' i dommen
Uten en evaluering, blir felles skjebne i evigheten, urettferdig, i tillegg til at livet her på jorda er urettferdig. En domstanke samsvarer godt med tanken på en rettferdig Gud. Livet vårt er en åker vi sår i, men som vi først kommer til å høste på dommens dag.


4. Dommen gir mening til livet nå
Om ikke mennesket stilles i utsikt en dom, kan det virke som hva det holder på med her og nå, blir uten mening i det lange løp. Ond eller god får i så fall ingen varig betydning. Med en dom gir det mening å gjøre godt her og nå, om ingen ser det, eller om det ikke lønner seg på kort sikt. At det finnes et vitne til historien, gjør den til en meningsfylt historie.

Bilde 2. Rettferd på sikt samsvarer med Gudstro


5. Dommen er på grunnlag av menneskets gjerninger
Det har voldt tankevansker at frelsen skjer på grunnlag av Guds nåde, ved tro -om da dommen skal være ut fra gjerninger. Men gode gjerninger kan ikke frelse noe menneske. En levende tro vil derimot gi seg utslag i gode gjerninger. Om troen ikke leder til det, er den i seg selv død. En slik akademisk/sikkerhetstro, frelser ingen. Selv den onde vet at Gud eksisterer, men han blir ikke dermed frelst, for han vil bare følge sin egen vilje, og ikke Guds vilje. Vi gjør gode gjerninger fordi vi er frelst (1Joh4v15), ikke for å bli det.

Bilde 3. Dom ut fra gjerninger -begrunnet i Skriften


6. Dommen for de kristne innebærer en bedømmelse
Om kristne unngår dommen som fordømmelse, så kommer likevel en vurdering av hva som har skjedd i våre liv. 2 Kor5,10 For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt (1.Kor3v11-15).


7. Dommens virkning er at menneskeheten blir delt
Gud er fullkomment god, hellig. Det finnes, i følge C.S.Lewis bare to typer mennesker: De som sier til Gud: din vilje skje, og de om hvem Gud må si: la din vilje skje. Gud tvinger ikke sin nærhet på noen, om mennesker ikke vil ha med Gud å gjøre i dette livet, får de det heller ikke i evigheten. Uten Gud finnes ikke noe godt, da er mennesker overlattt til 'jungelens lov' i form av andres egoisme, grådighet og hensynsløshet. Menneskeheten blir delt ut fra sin holding til Kristus, og handlinger det bevirker.

 

 

Formulert ut fra vers i NT av Asbjørn E. Lund