QumranDødehavsrullene

(fra Det store Puslespillet, H.J.Sagrusten, Verbum Forlag)

I blant bokrullene fra Qumran fantes det mange bøker som var skrevet spesielt til bruk innen det lille jødiske samfunnet. Men det fantes også store ruller med bibeltekst. Ca. 200 av rullene inneholdt tekst fra GT. 40% av disse inneholdt bibeltekst fra GT som saklig sett er svært lik den teksten vi kjenner i dag. De andre rullene hadde en friere tekst, med flere forskjeller fra dagens bibeltekst.

I Qumran ble det funnet pergamentbiter med tekst fra alle bøkene i GT, utenom Esters bok +muligens Nehemja? (Det finnes en del 'privateide pergamentbiter rundt omkring.) Likevel viser 'allusjoner' til Esters bok at den også var kjent i samfunnet. 'Favorittene' ser ut til å ha vært: Mosebøkene, Salmene og Profeten Jesaja. Mest omfattende var Salmene representert, med hele 39 eksemplarer.

Jesaja-rullen er den best bevarte. I en annen Jesaja-rull finner vi en tekst som ligger svært nær Jesaja-teksten vi finner 1000 år seinere. Selv om det er mange varianter i skrivemåte av ord og uttrykk, er det få varianter som har noen betydning for inneholdet i tekstene. Manuskriptene stemte i svært stor grad overens med manuskripter som var tusen år nyere (Aleppo-kodeksen fra 930 e.Kr. og Leningrad-kodeksen fra 1008 e.Kr)

SeptuagintaBibelrullene fra Qumran har lært oss flere ting:

1) Den hebraiske teksten til GT var i det store og hele den samme i mange av bokrullene ca år 100 f.Kr, som standardteksten tusen år seinere.

2) Septuaginta (oversatt av 70 lærde-derav navnet) -den greske oversettelsen fra ca. år 200 f.Kr, må ha blitt oversatt fra en hebraisk tekst som ligner mye på den i Qumran og som ofte avviker fra den senere standardteksten. En kunne finne igjen mange tekstvarianter i Septuaginta fra Dødehavsrullene.

3) Forskerne fikk ny og nyttig informasjon på steder der den den hebraiske teksten hadde vært vanskelig å skjønne.

Av kuriositeter ellers kan nevnes at deler av ett bibelvers som manglet i Sal.145 dukket opp i Dødehavsrullene. Salmen er en såkalt bokstavsalme, der versene alfabetisk begynner bokstavene gjennom (det hebraiske) alfabetet. Verset for bokstaven (nun) manglet. Dette dukket opp i Dødehavsrullene: Det lød slik: Sal.145v13b: "Herren er pålitelig i alt han sier, trofast i alt han gjør"

Et annet eks. er av det mer ekstreme slaget. Den handler om kongen som stakk ut høyre øye på motstanderne sine:

1 Sam 10v27b: Nahasj, kongen over ammonittene, undertrykte gadittene og rubenittene med makt. Han stakk ut det høyre øyet på dem, og det fantes ingen redningsmann for Israel. Det var ingen israelitter igjen på den andre siden av Jordan som ikke Nahasj, kongen over ammonittene, hadde stukket ut det høyre øyet på. Men se, sju tusen mann berget seg fra ammonittenes hånd, og de kom til Jabesj i Gilead.

Da Vinci dekodetSjarlataner har tjent millioner på å spekulere på om det sto noe om Jesus i Qumran tekstene. Dette er fri fantasi. Dateringa av tekstene i Qumran angir at de er skrevet i tida før Jesus ble født. Prøver av håndskrift viser at de er skrevet rundt år 100 f.Kr. og noen så tidlig som 250 år f.Kr. Derfor kan de ikke omhandle Jesu liv og død. Det har dessuten versert et falskneri, der en falskner leverte 2 tekster til en framstående bibelforsker. Den første teksten kommer med hentydninger, der "Jesus snakker om sin kone.. og at hun kvalifiserer som disippel.." Han ble avslørt på den andre teksten, som var avskrift fra et nåværende kjent skrift. Den like håndskriften på begge fragmentene var med å avsløre ham. Gjett hvem som ble inspirert av slike falsknerier? Det har vært solgt kristne 'bestselgere' som har avslørt denne bløffen. I løpet av 1990-tallet var spekulasjonene i full gang om den katolske kirke hadde noe å skjule i saken, siden det tok så lang tid. Konspirasjonsteorier har alltid vært 'godt stoff', og presse og media stilte seg villig til tjeneste.

Det må i denne sammenheng tas med at i koding og publisering av tekstene fra Qumran var det lenge alt for få forskere involvert. I tillegg jobbet de bare med det i sommerferier, og måtte om høsten tilbake til sine faste jobber på universiteter rundt om i verden. På 1990-tallet ble så omsider mange flere forskere koblet på saken. I dag er tydbare tekster offentliggjort. Fra norsk side har Torleif Elgvin spilt en ledende rolle. Hans team kommer med ytterligere detaljer om nyvinninger de siste 15 åra, der en ved teknologiske hjelpemidler som Photoshop etc, kan søke og skjøte etter manglende bildefragmenter. Ved håndskriftstydning kan en ennå oppdage koblinger mellom løsrevne sitater.

 

 

Omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund