Disippelkurs- å vokse som kristen

Opplegget er hentet fra Portugisisk lagsbevegelse, oversatt via engelsk av Kristen Edvard og Tove Rustan Skaar samt Inger Kvestad, Lillesand Normisjon.

Opplegget er tenkt med en kort undervisningsdel for hvert emne-etter opplegget under,
og så at to og to (evt tre) går gjennom noen spørsmål knyttet til emnet.
Den endelige praktiseringen kommer i lag med en ny kristen på veien..

Evige vesener

Uke 1. a) Frelsesvisshet. Gå gjennom Broillustrasjonen: Gud - menneske -synd - Kristus- respons
b) Skrive sitt virnesbyrd - dele med hverandre
c) Bibelstudium om frelsesvisshet: 1.Joh.5v11-13; Joh.1v12-13 og 5v24; Rom.8v16.
d) Be sammen

broillustrasjon

Uke 2. a) Bibelen snakke om ulike bøker i Bibelen (poesi, historie, biografier..)
b) Vise hvordan en kan bruke fotnoter og andre hjepemidler i Bibelen (bibelordbok)
c) Se på noen vers sammen om Bibelens troverdighet: 2.Tim.3v16-17; Luk.21v33, Sal.119v160.
d) Be sammen

Bibeltroskap

Uke 3. a. Bønn. Ha et bibelstudium om bønn. Matt.6v5-13; Fil.4v6-7; 1.Tess.5v17-18.


b) Snakke sammen om ulike former for bønn: Tilbedelse, Bekjennelse, Takk og Forbønn -praktiser.
c) Lage en bønneliste
d) Gå sammen i ei bønnegruppe

Bønnehand

Uke 4. a) Stille tid. Meditasjon. Ha en stille tid sammen, studere/meditere over Ord.2v1-6.


b) Dele med hverandre nødvendigheten av å ha en stille tid med Gud.
c) Vise bøker og materiell som kan brukes
d) Be sammen

kristen meditasjon

Uke 5. a) Kristent fellesskap. Studere Ap.2v42-47 og Hebr.10v23-25
b) Dele med hverandre om behovet for å gå til kirke
c) Inviter evt. nye til et måltid med andre kristne, oppfordre til å bli med i en Bibelgruppe, evt. gå sammen til kirke)
d) Be sammen

Uke 6. a) Jesus som Herre. Studer sammen Luk.14v25-35 og Joh.15v9-17.
b) Snakke med hverandre om hvordan Jesus kan være Herre i våre liv.
c) Del hvordan vi bruker Bibelen i vårt daglige liv.
d) Del sammen to-og-to områder i livet der det er vanskelig å ha Jesus som Herre.
e) Be sammen for hverandre om dette.

Herre

Uke 7.a) Kjærlighet. Studer sammen 1.Kor.13; Joh.13v34-35 og 1.Joh.3v17-18.


b) Del med hverandre eksempler på kjærlighet dere har opplevd å bidra til eller motta
c) Snakk sammen to-og-to om å besøke et fengsel, fattige eller syke personer.
d) Be sammen

Kjaerlighet offer

Uke 8.a) Å vitne. Studer Paulus sitt vitnesbyrd i Ap.gj.26v1-23 og 2.Tim.4v1-5.
b) Del ditt vitnesbyrd med de andre
c) Lag en liste over ikke-kristne venner du vil be for .
d) Snakk sammen om å invitere noen av dem til ALPHA-gruppe.
e) Be for venner på bønnliste. Be om utrustning og kraft til å vitne med våre liv.

del evangeliet

Uke 9.a) Forvalterskap. Studer 1.Krøn.29v10-19; Luk.16v8-13 og Mal.3v8-10 samt. evt.1Mos.1v28.


b) Snakk sammen om prinsippene og privilegiene i å være en forvalter.
c) Motiver hverandre til å lage en plan for frivillig og regelmessig givertjeneste.
d) Be sammen om å være trofaste forvaltere av tid, evner og ressurser.

forvalte jorda

Spørsmål knyttet til samlingene.

Eks. på spørsmål-fra uke 8: Å vitne Som vanlig i grupper to og to:

1. Tegn og fortell Brolillustrasjonen for hverandre.

2) Si vitnesbyrdene deres for hverandre

3) Skriv ned navn på noen venner som ikke bekjenner eller tror på Jesus, og be for dem i tiden framover.

Bro

 

 

 

Omgjort til .htm-format av Asbjørn Lund