Den Hellige Ånd - har personlige egenskaper, og er ikke bare en kraft

Den Hellige Ånd har alle disse egenskapene (hentet herfra, s16):

1. En vilje

1 Kor 12,11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

2. Bevissthet og tanker

Rom 8,27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

3. Intellekt

1 Kor 2,11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.

4. Kjærlighet

Rom 15,30 Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg.

5. Hellig og rettferdig

1 Kor 6,11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

6. Fellesskap/samfunn

2 Kor 13,13 Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!

7. Følelser

Ef 4,30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.

8. Tale, valgmulighet og kall

Apg 13,2 En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige Ånd: "Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til."

9. Hindre noen

Apg 16,6-7 Den hellige Ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. 7 Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.

10. Veiledning og bekjentgjørelse

Joh 16,13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

11. Ledelse og profetier

2 Pet 1,21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

12. Gir sine gaver, som virker til det gode

1 Kor 12,1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 1 Kor 12,7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.

Den Hellige Ånd kan også bli:

 

13. satt på prøve

Apg 5,9a Da sa Peter til henne: "Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens ånd på prøve? .."

14. spottet

Hebr 10,29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

15. sorgfull

Jes 63,10 Men de var trassige og gjorde hans hellige Ånd sorg. Så ble han en fiende for dem, han kjempet selv imot dem.

Oversettelse og tilpasning ved Asbjørn E. Lund