De eldste kildene om Jesus

(fra "Skeptikerens guide til Jesus"; Stefan Gustavsson; Luther forlag/Damaris)

I Paulus sine brev, hvorav de eldste er ca 20 år etter Jesu død, har vi tilgang til den eldste skriftlige informasjon om Jesus Kristus. Gjennom sin kollega Lukas, som han reiste i lag med (sml. 'vi avsnittene' i Ap.gj'), hadde Paulus tilgang til en av sin tids best informerte Jesus-forskere.
NattverdenVi kan se fra brevene til Paulus at han hadde utførlig kunnskap om Jesus og at han fulgte hovedtrekkene i evangelienes hendelsesforløp. I de 7 brevene som uomtvistet stammer fra Paulus, har vi en del interessante detaljer: i) Om Jeus innstiftelse av nattverden. ii) Han skriver om Jesu død og oppstandelse: 1Kor 15v3-7.


Til sammen finnes det et tyve-talls interessante informasjonspunkter om Jesus i Paulus sine brev:

1) Han var av Abrahams slekt (Gal.3v16)
2) Han var  av Davids slekt (Rom.1v3)
3) Han var sant menneske, født av en kvinne (Gal.4v4)
4) Han levde i fattigdom (2Kor8v9)
5) Jesus levde under den jødiske lov (Gal.4v4)
6) Han hadde en navngitt bror, Jakob (Gal1v19)
7. Hadde flere ikke-navngitte brødre (1Kor9v5)
8. Hadde 12 disipler som han viste seg for etter oppstandelsen (1Kor15v3-5)
9. Han hadde gitt Peter en ledende rolle (Gal2v7-8)
10. Han var ydmyk og mild (2Kor10v1)
11. Han var sendt til Israel og ble de omskårnes tjener (Rom15v8)
12. innstiftet et minnemåltid siste kvelden (1Kor11v23-25)
Tom grav13. ble forrådt (1Kor11v23)
14. ble hånet (Rom15v3)
15. led (1Tess1v6)
16. ble drept av jødene i Judea (1Tess2v15)
17. døde på et kors -indikerer at han ble henrettet av romerne (Fil2v8)
18. ble begravet(1Kor15v4)
19. sto opp fra de døde (1Kor15v4)
20. viste seg for et stort antall navngitte og identifiserbare personer (1Kor15v3-7)

Paulus undervisning referer til Jesu undervisning på flere pkt:
1) Ekteskapet: "dette påbudet har jeg ikke fra meg selv, men fra Herren" (1Kor7v10-11; Matt.19v3-12)
2) Lønn for kristen arbeid: "På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet." (1Kor9v14; Matt10v10)
3) Jesu gjenkomst: "Dette sier vi med et ord fra Herren" (1Tess4v15; Matt24)


D.Wenham har vist at Paulus var inspirert av Jesu undervisning på flere områder.
1. Jesus hadde en unik måte å snakke til Gud på: "Abba",pappa: Paulus gir et ekko av det når han skriver i Gal 4v6: " Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" og Rom 8v15: "Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: Abba, Far!"
2. Jesus avviste all form for hevn i Bergprekenen. Paulus viderefører dette i Rom 12v17: "Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker."
3. Jesus fortalte lignelsen om å våke fordi herrens komme ville være uventet: Matt 24v42-44: "Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det." Paulus henspiller på dette, når han sier i 1 Tess 5v2: For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten."


Paulus overlot til primærkildene å skrive om den historiske Jesus i evangeliene, bl.a. via Markus, Matteus ..

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund