Hva kan vi lære av forfulgte trossøsken?

(fra utdelt brosjyre under '40-dager' av Øivind Benestad)

Krybben: viser at Guds verdiskala er annerledes.

Forfulgte trossøsken består av fattige, underklassen, analfabeter

Bakvendtland: Kierkegaards lignelse

1.Kor.1v26-31

Korset: hans og vårt

Gal 2v20: Jeg er korsfestet

Rom.6v3-8: Med Ham

Ap.gj.9v4: Jesus identifiserer seg med de forfulgte

Kampen er virkelig

Efes.6v10-18: Guds fulle rustning

Cruiseskip eller krigsskip?

Liggesår eller kampsår?

1.Tim6v12: Troens strid

Hebr.12v2: Fullføre løpet

 

Kjærligheten er fundamentet

Det dobbelte kjærlighetsbud: Mark.12v28-31

Kristi kjærlighet: driver oss

Radikal kjærlighet: Luk.6v27-28

Tilgivelsens kraft: 1.Joh1v9

Kraften er tilgjengelig

Dynamis: De 4 B-ene

Ap.gj.1v8: Dere skal få kraft

Ef.1v17-19 og 3v16-20

Kronen gir perspektiv

Rom.8v17-18 og Rom8v35-39

2Kor4v17 og 2Tim4v6-8

Evighetsperspektivet: Åp.bar.22v13

 

Utvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund