Forslag til bønneemner ut fra boka 'Bønn framfor alt'; Oddvar Søvik

 1. Kirken
   
Lokalmenigheten:
  1. Møter/gudstjenester (Hebr10v25)
  2. Forkynnere/åndelige ledere: Be om at de må få kunngjøre Kristi hemmelighet slik som de skal. (Kol4v4)
  3. Be fram nådegaver: La dine nådegaver benyttes, slik at de hellige kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp (Ef4v12)
  4. Forbønn for syke; samt eget helbred: ‘hjelp oss å ta vare på våre legemer, som dine templer’(1Kor6v19)
Kristi kirke i verden
  1. Enhet og hellighet: Hjelp at vi ønsker og vil det samme. (2Tess1v11)
  2. Den lidende kirke: Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. (Hebr13v3)
2. Misjonen
 1. Be høstens Herre sende ut arbeidere (Mt9v37-38)
 2. Be for misjonærer
 3. Be for unådde folkeslag
3. Israel:
 1. Fred for Jerusalem (Sal.122v6)
 2. Om frelse for sitt 'eiendomsfolk', så frelse ved det kan nå ut til hele verden (Rom11v15)
4. Familiene  

 

 

 1. Ekteskapene: Be mot Satans strategi om å ødelegge kristne familier/hjem (1Pet5v8)
 2. For barn og barnebarn, ektefelle (1Tim5v8)
 3. Be for det ufødte liv: for de over hundre fostre som aborteres pr. time i verden
5. Folk og land  
 
 1. Be for øvrigheten: Vi ber for de som har politisk makt, og at du styrer hvem som får det (1Tim2v2)
 2. Be for skolene: La skolelagene tre i virksomhet igjen etter ferier og få talere og besøkende
 3. Be for våre nye landsmenn: At vi kan ta imot dem, som det sømmer seg kristne (Rom12v13)
6.Verden
 1. Be for forvalterskap: At vi kan benytte den uhederlige Mammon til å vinne venner i det himmelske rike (Luk16v9)
 2. Be om bedre fordeling, frihet og fred: At det kan bli større likhet (2Kor8v13)
7. Vekkelse
 1. Be for enkeltpersoner: De vi kjenner på jobb, familie --som ikke er kristne
 2. Be for stedet du bor: at det kan få se at Gud ønsker noe godt for det
 3. Be om landsvekkelse: Hjelp at Norge kan vende tilbake til sine kristne røtter
 4. Europavekkelse: Driv ut det som hindrer lyset fra evangeliet å nå fram
Ukekalender:  
  Søndag: åpenhet for å høre, forkynnelse, hellig liv, åndelig åpenhet
Mandag: For mennesker i samfunn, blant ufrelste, ledere, i menighet/organisasjon
Tirsdag: Visjon for liv og tjeneste (visdom, kunnskap, motiv, ledelse)
Onsdag: ånd, sjel og legeme (helse, holdninger, framtreden/oppførsel, helhet)
Torsdag: Beskyttelse mot fristelser, verdens bedrag og vårt eget legeme
Fredag: økonomi: prioriteringer, velsignelser. Lørdag: Familien: allment, ektefeller, barn

Utvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund