Evolusjonsteori sett i Bibelsk og vitenskapelig lys

Vi gjør her forsøk på å lese hva Bibelen måtte ha å si oss i dag om skapelse.

Vi starter ut teologisk forskning her og fortsetter med naturvitenskapelig vinkling (fra kap 9):

Stoff er hentet fra boka: 'Should Christians embrace evolution'

/Bibelen/Bibelsk-skapelse

1Mos1-2-Bibeltime
Forord-Kap1-Should Christians Embrace Evolution
Kap 1-Konsekvenser av sammenblanding
Kap 11-Opprinnelsen til livet
Kap 2 1-Mosebok og spraakbruken der
Kap 3-Adam og Eva
Kap 9A-Fortolkning av vitenskapelige bevis
Kap 9B Fossilmaterialet
Kap 9D-Informasjon og Termodynamikk
Kap11B-Livets opprinnelse ulike teorier
Kap_11A-Opprinnelsen til livet
Kap_11B-Livets opprinnelse -ulike teorier