Bekreftet vitnesbyrd

 

Tidlig vitnesbyrd

a) Evangeliene forutsetter at Jerusalem står der -noe som ikke var virkelighet etter år 70 (krig 66-70)

b) Ap.gj. slutter med Paulus i husarrest i Roma (ikke senere enn år 62), har med Jakobs (bror av Johannes') død, men ikke Peters og Paulus sin (65-66).

c) Lukas evangeliet skrevet tidligere enn Ap.gj. -var enda tidligere.

Øyenvitner

Fra 'Stealing from God', Fr. Turek; s.193-194.

a) Mer enn 500 øyenvitner så Jesus etter hans oppstandelse, hvorav de fleste var i live

*Den romerske historiker Colin Hemer¬† viste gjennom arkeologi og andre historiske kilder at Lukas beretter 84¬† historiske øyen-vitne beretninger i Ap.gj.13-28. Mange av disse er obskure begivenheter, men alle er korrekt gjengitt.
*Lukas setter inn historiske kryssreferanser i sitt evangelium. I Luk.3v1-2 nevnes 8 ledende, historisk kjente personer. Alle disse er kjent fra historien å være i de posisjonene på den tiden (29 e.Kr). Luk3v1-2.

*Den kjente arkeologen Sir William Ramsay hevder at Lukas skulle plasseres mellom de største historikere. Bl.a. fant Ramsay at Lukas refererte 32 land, 54 byer, og ni øyer, uten å gjøre en eneste feil.
*Evangelisten Johannes inkluderer 59 historisk bekreftede personer i sitt evangelium.
*Flere enn 30 kjente personer fra NT har blitt verifisert av ikke-kristne skribenter eller gjennom arkeologiske oppdagelser. Det er slike som Pilatus, Agrippa I og II, Feliks, flere Herodes-er, Jesus Kristus og Kaifas. Den siste har vi benrester etter, plassert i Israel Museum i Jerusalem.

Sammenhengende evangelier

Detaljer fra ulike evangelier bekrefter hverandre på et vis som ville være uråd å planlegge -her.
Forlegent vitnemål


Om det var funnet på, ville en da tatt med:

a) Disiplene forsto ikke at Jesus måtte lide og dø

b) Disiplene flyktet fra Jesu korsfestelse, unntatt én (Johannes)

c) De trodde ikke at kvinnene hadde sett den oppstandne

d) At Peter svek og fornektet ham

e) Om Jesus: blir kalt gal (Joh10v20); en vindrikker, 'besatt' (Joh8v48);

Ble forlatt av egne tilhengere (Joh6v47-66); ikke trodd av egen familie (Joh7v5); korsfeste til tross for forbannelse 5Mos21v23.

Martyrers vitnesbyrd

a) Alle disiplene med unntak av én (Johannes), døde som martyrer for sin tro.

b) Ingen beretninger vitner om at noen av disiplene fornektet Jesus under rettssaker etter hans død og oppstandelse.

c) Hva hadde disiplene å vinne ved å 'finne på' Jesu oppstandelse?

Varslet/profetert vitnesbyrd

Evangeliene stemmer fantastisk med hva som er profetert i GT -her.

 

Utenombibelsk vitnesbyrd

Hovedtrekkene av Jesu liv er bekreftet ut fra utenombibelsk-vitnesbyrd -se slutten her.

 

Samlet av Asbjørn E. Lund