Selvsagt er det et poeng å ta seg ad notam hva folk i tidligere tider har tenkt