Et punkt som understrekes sterkt i Waltons 'kosmiske-tempel' syn