Mikroevolusjonære prosesser av det ikke-kontroversielle slaget, som vi observerer, ville være del av gjennomføring og ferdigstillingen etter hver skapelsesperiode.