En variant av dette synet gis av R. Newman og H. Eclemann, som foreslår at hver skapelsesdag åpner en ny kreativ periode: Genesis One on the Origin of the Earth [Leicester, UK: Intervarsity Press, 1977], s..64-65