Bokanbefaling: 'Han som ser meg'


I storm og stille: Sitater; Henvisninger. Han som ser meg: (s124-130)?
"Han visste det var rett" (s124)
Film: 'Gi meg en forkynner som kan gjøre noe praktisk': Fiskefangsten. Hvorfor er det rett, for oss, å følge Jesus?
Hva er det som inngir tillit ved Ham?

"Nå holder jeg det ikke ut lenger" (s125) Har vi tro for å holde ut gjennom livets 4 nattevakter?
I hvilken grad er vi forberedt på storm?

"Mannskapet var i ferd med å miste seg selv" (s125m) "Det er et gjenferd" (s125n) Klarer vi å bevare oss selv, ta vare på vår sjel?
Eller lar vi oss rive med av begivenheter i samtiden, og glemmer hva vi er her for?
Da "han så hvor hardt det blåste, ble han redd" (s126ø) Klarer vi å fokusere på Jesus, gjennom vekslende og kanskje truende omstendigheter? -hva hjelper?

"Han tar deg gjennom det" (s126mn) Har vi erfart og takket for at Han tar oss gjennom det?
"Og Jesus dør" (s126n) Jesus vant sin seier for oss gjennom nederlag. Har vi erfart å vinne seier gjennom nederlag?

"Peter forsto at ingenting ville bli det samme igjen" (s127ø) Hvordan er vår tidsoppfatning: Er vi tilbake ved vår ungdoms omgivelser? -eller går det 'strake veien hjem?' Er alt som det har vært før for oss, eller har det skjedd noe nytt -for oss?


"Det som var stykkevis og delt" (s127m) Hvordan kan vi bli mer hele? Menneskenaturen er delt: Kristus kan gjøre hel (-hjertet).

"Det var ikke Peters styrke som bar, men kjærligheten og styrken til Jesus" Føler vi at vår tro holder, eller er det Jesus som holder oppe oss og vår tro?
Peter måtte "erkjenne på dypet hvem han var, og hvem Jesus var" (s127 n). Har vi erkjent noe av oss selv på dypet, hva har det ført til i forhold til Jesus? Om han taler til oss, vil vi prøve å endre på det vi ble minnet om?

 


"Autentisk lederskap" Fortellingene legger ikke skjul på svakhetene til kirkens leder (s128m) I hvor stor grad er vi åpne om våre svakheter: Eller skjuler vi dem i den vindusruta som bare vi kjenner til' -tror vi. Kan det være en fordel å få det mer åpent?
"De gjør ikke bare tingene rett, men gjør det riktige til rett tid" (s128n) Hvor mye ansvar har vi for å si fra og vurdere, eller er det nok å følge etter ledere og gjøre hva de sier? (Luthers allmenne prestedømme: 2Pet1v3-4)
Var det et sprang i blind tro, Peter tok, eller hadde han grunnlag for sin tillit? Peter så Jesus, at han holdt seg flytende. Han hadde allerede erfaringer med Jesus som innga tilstrekkelig tillit. Dessverre mistet han fokus, og ble 'distrahert'..

"Derfor er hele livet en mulighet til å jobbe med oss selv, sine styrker og svakheter" (s128n) Ser vi livet som en mulighet til å jobbe med oss selv, eller anser vi oss som 'ferdig utlært og formet'? Alt. er: Ikke utlært eller ferdigdannet, men ferdig.

Hvordan gikk det med Peter:
- kalt til menneskefisker,
-berget fra stormen
-og gjeninnsatt i tjenesten,
ved gjentatte spørsmål om kjærlighet til Jesus? Siste skriftlige hilsen: 2 Pet. 3v18: Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.

Siste handling ifølge tradisjonen, han ble korsfestet, men ville i følge tradisjonen korsfestes opp ned, da han ikke var verdig å dø på samme måte som sin Frelser.

Generelle spørsmål til historiene -om Peter
a. Hvilke sider ved det å være menneske kommer fram gjennom denne troshistorien?
i. Både positive og negative sider
ii. Peter starter bra, med en dyp dal i mellom, men kommer sterkt tilbake som kirkens leder
iii. Han lærer at det finnes situasjoner vi ikke klarer oss gjennom alene
b. Hvilken betydning får møtet med Herren?
i. Det fikk helt avgjørende betydning, ledet livet hans i en helt annen retning, med mennesker som fokus og mål
ii. Det endret Peter fra å være en helt vanlig, delvis mislykket, fisker, til å bli verdenshistoriens første kristenleder
c. Hva var evt. gjenkjennbart?
i. Peter viser spontant mot, men ikke like mye utholdenhet og tro
ii. Peter blir avhengig av Jesus og mål for en tilrettevisning fra ham
d. Hva var evt. utfordrende?
i. Det må ha vært utfordrende å se på de ville naturkreftene, og ha tro på at man selv kunne overvinne dem
ii. å satse og så erfare at andre ble vitner til ens flause (ikke klare det en satte seg fore)


Spørsmål til personene i historiene -om Peter
1. A. Hvorfor ble de svake og dårlige sidene ved Peter tatt vare på i urkirken, også gjennom tekstene i NT?
i. De ville vel være 'sannheten tro i kjærlighet'
ii. Ingen er tjent med en glorifisering av egne ledere, de var ikke alltid 'helgener'
iii. De hadde mønster/mal i GT på skrifter som også viste dårlige sider ved deres ledere
B. Hva sier dette om urkirken?
i. Urkirken ønsket å være autentiske/troverdige, ikke gi seg ut for å være bedre enn de var
ii. De satte budskapet (evangeliet) framfor personer og deres anseelse. Rom1v16-17.
iii. De var heller ikke redde for å ta kamper for å bevare ren lære (kristologi), også om skapelsen.

2. A. På hvilke måter kan vi styrke hverandre til å være autentiske/troverdige?
i. Gi uttrykk for forventninger og forhåpninger, evt. skuffelser?
B. Hva hindrer oss i å være autentiske/troverdige?
i. Om vi vil vinne ære/anseelse hos andre, fremstå som bedre enn hva vi er

 

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund