20 viktige vers -som bakgrunn for å feire Kristi fødsel:

Oversatt herfra.

Jes7v14: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Jes11v1: En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter.

Joh1v14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Rom6v23: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Gal4v4-5: Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.

Matt 1v18-25

1 Tim 1v15-17: Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 16 Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Jes 9v6-7: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. 7 Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver.

Tit 3v3-7: For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. 4 Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: 5 Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige Ånd, 6 som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, 7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

Luk2v1-20:

Matt2v1-12:

Mika5v1: Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.

Sak9v9: Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

Joh3v16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Luk1v39-45:


Luk1v46-55:

Jes40v1-11:

1Joh5v11-13:

Luk1v26-38:

Luk1v67-79:

 

Utvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund