JuletreAdventstiden er nær

Velkommen til en Adventskalender, som forhåpentlig er mer seriøs, informativ og meningsfull, enn 'The Julekalender' tidligere viste seg som.
Tar du deg tid til å nyte innlagt musikk for enkeltdagene, skulle det også bli rom for medfølgende adventshygge.

Fastsettingen av Jesu historiske fødselsår er noe uviss.
Uansett, ble Jesus ble født, og historien har mange eksempler på at han var en historisk person. Ingen andre personer fra antikken har vi så godt og nært kjennskap til, som ham.

La oss benytte adventstiden dette året til å nærme oss ham, som barnet i krybben. Når vi kommer så nær Jesus, at lyset fra ham faller på oss, kan vi få se det vi ellers ikke får se: Nær barnet kan vi se at Gud vil gi oss ett nytt liv, i stedet for å ta fra oss det gamle. Han var villig til å komme som én av oss, født inn i våre kår: '.. i tidens fylde (Gal 4v4-5 )

Om vi ser dette, kan vi også settes vi i stand til å vente på Kongen som kommer. Liksom han kom den gang, har han lovet å komme igjen. Har vi rom for Ham det dreier seg om i den travle adventstiden?

 

Mika 5v1: Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.

/Akalender

Om Julefeiring-Skrift og tradisjon

Om Kvirinius; Om Betlehemsstjernen; Jomfrufødsel; Vismennene; Skeptikerens guide til julen.

Jesus i krybben


Antall besøk siden 2015: 987