JuletreAdventstiden er her!

Velkommen til en Adventskalender, som forhåpentlig kan vise seg seriøs, informativ og meningsfull.
Tar du deg tid til å nyte innlagt musikk for enkeltdagene, skulle det også bli rom for medfølgende adventshygge.

Fastsettingen av Jesu historiske fødselsår er noe uviss.
Uansett, ble Jesus ble født, og historien har mange eksempler på at han var en historisk person. Ingen andre personer fra antikken har vi så godt og nært kjennskap til, som ham.

La oss benytte adventstiden dette året til å nærme oss ham, som barnet i krybben. Når vi kommer så nær Jesus, at lyset fra ham faller på oss, kan vi få se det vi ellers ikke får se: Nær barnet kan vi se at Gud vil gi oss ett nytt liv, i stedet for å ta fra oss det gamle. Han var villig til å komme som én av oss, født inn i våre kår: '.. i tidens fylde (Gal 4v4-5 )

Om vi ser dette, kan vi også settes vi i stand til å vente på Kongen som kommer. Liksom han kom den gang, har han lovet å komme igjen. Har vi rom for Ham det dreier seg om i den travle adventstiden?

 

Mika 5v1: Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.

/Akalender

01-des
02-des
03-des
04-des
05-des
06-des
07-des
08-des
09-des
10-des
11-des
12-des
13-des
14-des
15-des
16-des
17-des
18-des
19-des
20-des
21-des
22-des
23-des
24-des
Om Julefeiring-Skrift og tradisjon

Om Kvirinius; Om Betlehemsstjernen; Jomfrufødsel; Vismennene; Skeptikerens guide til julen.

Jesus i krybben


Antall besøk siden 2015: 1947