BetlehemsstjerneLedet av stjernen

(Fra Takk for dagen- takk for nåden 25.des; K. Furnes; Sambåndet forlag) Lydfil: What a Beautiful name it is (Hillsong)

Matt 2v1-2: Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham."

Minnedagen for vismennene feires tradisjonelt senere enn jul, men tematisk hører den klart med til julebudskapet. De vise menn tilhørte et annet folk, enn Guds utvalgte jødefolk. Nettopp derfor kommer det klart fram at Jesus er en frelser for folkeslagene, ikke bare jødene.

Det har også vært flere teorier om hvordan Betlehems-stjernen skal forklares rent astronomisk. Vi har Johs. Keplers ord for at det fant sted en konjugasjon mellom Jupiter og Saturn i år 7 f.Kr. De to himmellegemene lyste sammen til et stort lys. Andre holder på en supernova-eksplosjon eller en komet-teori. Vi kan trygt la det ligge. La oss heller notere oss tre viktige poeng fra vismennene sin opptreden:

Selve hendelsen stadfester hvem Jesus Kristus var og er. Han var jødenes konge, som ble født i Betlehem i samsvar med profetordet. Stjernen var et Guds naturunder, som Gud fant det nødvendig å tenne på himmelen. I verdens mørke, skulle det komme et lys til verden. Stjernen skulle lede disse utvalgte representantene fram til dette verdens lys. Vi bøyer oss for Guds visdom, som vismennene bøyde seg for Jesusbarnet.

stjernen leder vismennFor det andre, så har det blitt sagt at i og med de så stjernen i Østen, så hadde det med en soloppgang å gjøre. Soloppgangen skjer fra øst. Dette harmonerer med hva Sakarja, døperens far stadfester. Det harmonerer også med Jesu eget vitnesbyrd.

For det tredje gir beretningen et strålende budskap om Guds ord som vår ledestjerne. Hele skriften vitner om at Ordet er et lys for vår fot og vår vei under vandringen. Som vismennene fant veien i den mørke natten, slik skal Ordet fra det høye lyse for oss. Og som stjernen stanset over stallen og barnet i Betlehem, slik skal lyset fra evangeliet lyse opp for deg. Om du ikke allerede har gjort det, kan du også få se Jesusbarnet som din frelser.

Betlehemsstjerne1

Gull, røkelse og myrra

(Fritt etter Ta imot 7.jan; Geir H. Johannesen)

Vismennene som oppsøkte Jesusbarnet, tilhørte en yrkesgruppe som symboler og signaleffekter var viktige for.

Derfor er de nok ikke valgt i hytt og vær, gavene de har kommet med. Hver enkelt gave er nok nøye gjennomtenkt, både gull, røkelse og myrra.

Gull var det edleste metallet man kjente til. Det bar de fram som symbol for all rikdom og penger i verden. All verdens rikdom er denne nye herskerens rettmessige eiendom. I tillegg oppfylte de, uten å vite det, en profeti om gullet som skal føres til kongen av det evige Jerusalem.

røkelseskarRøkelse var et symbol på tilbedelse. Slik er det i mange kirkesamfunn, den dag i dag. I mange kirker stiger røkelsen som tegn på bønn. Slik sender vismennene signaler til verden at Kongebarnet skal tilbes. Det de har sett på stjernehimmelen, har fortalt dem at dette barnet kommer fra det høye.

Myrra var en plantesaft, en kostbar, gummiaktig harpiks. Den ble bearbeidet både til parfyme og krydder. Ikke minst var den en viktig ingrediens i salven som ble brukt til salving av en ny konge.

Med sine gaver inviterer vismennene oss til å være vise menn og kvinner sammen med dem: Som dem skal vi gi til Jesu rikssak av vårt gull.
Som dem skal vi la bønnens røkelse stige til ham.
Som dem skal vi gi ham ære som den evige kongen og frelseren vår!

Matt. 2v11: De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.

En stjerne fra øst -et guddommelig ord,
et lys og lykte for vår vandring.

Du skal ei gå vill på din vei her på jord,
men lykkelig nå hjem i glede og undring.

stjerne over stallen

 

Lydfil: Et barn er født i Betlehem.

Tilpasset nytt format ved Asbjørn E. Lund.