HVA ER DEN INTELLEKTUELLE KOSTNADEN ved PRO-ABORT POSISJONEN?
Av Luke Nix
Oversatt herfra.


Introduksjon
I de siste månedene har et stort politisk og moralsk skifte vært i gang i Amerika. Lovligheten og moralen ved både barnemord og drap blir faktisk diskutert. Men ikke under de termene. Nei, eufemismer blir brukt til å forvirre det som virkelig står på spill - millioner av menneskers liv - dine barns liv, dine barnebarns liv, i kommende generasjoner. Hvis vi fortsetter å ignorere denne debatten og ikke gjøre noe, gjør vi det med en alvorlig intellektuell, moralsk og personlig pris. Dette innlegget vil hjelpe deg med å se gjennom forsettlig forvirring fra dem som aktivt forsøker å bedra deg til å støtte disse grusomhetene.


Begrepene som brukes
Debatten om spebarns-drap og mord er logiske forlengelser av debatten om abort. På den ene siden hevder folk at en avslutning av en graviditet (opp til og med mens moren er svanger) kan rettferdiggjøres ('fri-abort' -posisjonen), mens den andre siden hevder at det ikke finnes noen slik begrunnelse ('pro-liv' posisjonen). Fri-abort talsmenn blir følelsesmessig opphetet, fordi de tror at en mor har rett til å utøve selvstyre over livet til sitt ufødte barn.
Pro-liv talsmenn blir følelsesmessig opphetet fordi de tror at ingen mennesker, inkludert moren, har rett til å utøve selvstyre over livet til et ufødt barn.
Midt i de emosjonelle utvekslingene forsøker noen talsmenn på begge sider å ta en mer objektiv tilnærming og gi bevis for sin posisjon i et forsøk på å få en logisk løsning av debatten. Hvis en side lykkes i dette målet, kan deres følelsesmessige svar være begrunnet av beviset, men hvis den posisjonen ikke er begrunnet av beviset, så er de følelsesmessige svarene (og stillingen i seg selv) ikke rett og må logisk sett forlates. Oppgivelsen vil inkludere alle lover og juridiske avgjørelser som støtter stillingen også. I dag vil jeg ta litt tid til å undersøke de tilgjengelige alternativene og se hvordan de forholder seg til virkelighet og erfaring.


Er abort et spørsmål om synsing?
Jeg tar posisjonen å være pro-liv. Jeg mener ikke at denne posisjonen bare er min mening som bare er "sann for meg". Jeg holder denne posisjonen til å være objektivt sant, om noen tror det eller ikke, og at den hele tiden gjelder for alle mennesker i alle kulturer. Ikke bare er dette faktisk en holdning; Jeg har bevis for å fastslå at denne stillingen nøyaktig gjenspeiler virkeligheten og bør holdes av andre også.
I mine diskusjoner med fri-abort talsmenn, vil de presentere hvilken som helst måte som de tror kan få dem unna pro-liv konklusjonen. Mange av dem tror at de kan velge et hvilket som helst antall måter å unnslippe pro-liv posisjonen. Lykkes de? Jeg tror de gjør det, men det kommer til en høy pris. I dag vil jeg presentere fire alternativer som fri abort talsmenn har å velge mellom i deres innsats for å opprettholde sin posisjon i motsetning til min (pro-liv stillingen), men jeg vil også vise at kostnaden er for høy for at noen av alternativene er rimelige eller ønskelige.


Undersøkelse av 'for-livet' argumentet
For å se hva disse alternativene er, la oss undersøke for-livet argumentet: Hvis den ufødte er menneske, og hvis det er umoralsk å ta livet til et uskyldig menneske, så er det umoralsk å ta livet av ufødte (abort).
Det er tre ledd i dette argumentet som kan bli angrepet av fri-abort talsmenn. Hvis én eller flere av leddene suksessfullt er beseiret, svikter konklusjonen. Disse tre komponentene behandles gjennom hele boken 'The Case for Life' av Scott Klusendorf , men her er en video som gir en oversikt: https://youtu.be/tL_R0y1Utnw?t=11
Enkelt sagt er det ufødte livet menneske (ledd 1 er etablert av vitenskapen), og det er 2. Umoralsk å ta livet av et uskyldig menneske (de fleste er enige med ledd nr. 2 og beviser det på mange måter), og det er derfor umoralsk ta livet til ufødte (konklusjonen). Dette er et gyldig, logisk argument (ledd nr. 3-modus ponens).


Alternativene
Hvis fri-abort talmenn ønsker å benekte konklusjonen ("det er umoralsk å ta livet av det ufødte"), må han/hun nekte at den ufødte er menneske (som ville være antivitenskap), nekte at mord er umoralsk (som ville være anti-humant), eller nekte argumentets gyldighet (som ville være ulogisk). Fri-abort talsmenn har faktisk flere muligheter å velge mellom i deres støtte til abort:
A. Vær umoralsk (akseptere konklusjonen)
1. Være anti-vitenskapelig (benekte at ufødte er mennesker) 2.Være anti-humanistisk (benekte det umoralske ved mord) 3. Vær ulogiske (benekte logikk og fornuft)
Hvert av disse alternativene benekter noen trekk ved verden vi lever i; de bryter med virkeligheten vi alle opplever. Den første (A) bryter med det vi vet er objektivt godt. Den neste (1) bryter med naturen. Den deretter bryter med humanitet. Og den siste bryter med logikk.
Selvfølgelig er ingen av disse alternativene gjensidig ekskluderende (mer enn én kan velges), men er noen kombinasjoner av disse alternativene virkelig ønskelige?
Jeg mener, hvem vil være umoralsk ? Hvem vil være antivitenskapelig ? Hvem ønsker å være anti-human? Hvem vil være ulogisk ? Og hvem vil være mer enn én av dem, mye mindre alle fire? Virkeligheten er at ingen virkelig ønsker å være noen av dem.


Unngå alternativene?
I et forsøk på å ignorere dette argumentet og unngå disse alternativene, vil mange abort talsmenn stille følelsesmessig belastede problemer som økonomisk motgang, karriere og livsambisjoner, fremtidig potensiell lidelse av barnet, morens kroppslige autonomi, voldtekt, incest og mange andre. Imidlertid, med mindre det de appellerer til, vellykket kan undergrave det menneskelige ved den ufødte, det umoralske ved mord, eller logikkens gyldighet, står konklusjonen, og abort talsmenn henger fortsatt fast med minst én av de uønskede mulighetene. Noen fri-abort talsmenn appellerer til og med til morens helse for å unngå disse alternativene; Men når vi undersøker nærmere, finner vi at de forholdene de sier er nødvendigvis medisinsk sett indikerer abort, har alternativer (se denne grundige analysen av denne utfordringen fra Life Training Institute Clinton Wilcox : 'Er sen-aborter noen gang medisinsk indikert?') -her. (Dette gjelder nok mest for forhold i USA -oversetters kommentar).


Av kjærlighet til sannheten, er det et annet alternativ?
De emosjonelle, økonomiske og fysiske vanskeligheter, smerte og andre utfordringer er enorme, men når vi overveier de intellektuelle og moralske ofrene som må gjøres, kommer en kamp mellom hodet og hjertet. Denne kampen er ikke å minimere, ugyldiggjøre eller nekte vanskeligheter, smerte, utfordringer i disse problemene; Snarere er det å erkjenne realiteten i dem, og fornektelsen av virkeligheten som de presser oss til. Kanskje er ikke abort den eneste løsningen til å rette på vanskeligheter, smerte og utfordringer. Når vi går inn i denne kampen, synes det som et annet alternativ som kan forene hodet og hjertet, virkeligheten og utfordringene våre, fremtrer:


Ingen av de ovennevnte (Være pro-Liv) Tro mot virkeligheten
å være 'pro-liv' er det eneste moralske, pro-vitenskapelige , pro-menneskelige og logiske alternativet tilgjengelig. Videre er pro-liv posisjonen, i motsetning til pro-abort posisjonen, det eneste alternativet som opprettholder retten til den lille kvinnen i livmoren til å gjøre sine egne valg og utøve sin egne kroppslige autonomi i sitt liv. Dette er nettopp det som pro-abort posisjonen tar sikte på, men ironisk nok unnlater å oppnå hver gang en abort utføres. Pro-abort posisjonen kan ikke unngå å bryte retten til å velge for kvinnen i livmoren.
Mange fri-abort talsmenn vil anklage pro-liv talsmenn på dette tidspunkt for å være 'anti-feministiske.' Men jeg må stille dette spørsmålet: Hvis begrensning av en kvinnes frihet er 'anti-feminisme', hva er da å drepe en kvinne før hun har en sjanse til å kjenne friheten?


Pro-abort posisjonen er selv-overvinnende og selvdestruktiv, uansett hvilken retning deres talsmenn forsøker å argumentere for, og uansett hvilken av de tidligere nevnte alternativ som blir valgt.
Sann i forhold til de virkelige utfordringene
Ingen har hevdet at det er enkelt å velge livet. Faktisk kan det være bent fram vanskelig følelsesmessig, økonomisk og fysisk. å være på sannhetens side er sjelden lett. Feilaktige syn må være enklere, relativt sett, enn det sanne; ellers har de ingen appell. De som verdsetter sannheten fremfor økte vansker og er villige til å takle økte vansker for sannhetens skyld, har en skremmende oppgave i sine hender når de vanskelige situasjonene oppstår, når det gjelder graviditet og en usikker fremtid for både foreldre og barn.


For dem som er gravide og er villige til å akseptere vanskeligheter for sannhetens skyld, finnes det mange alternativer for å hjelpe med de ulike vanskelighetene som vil oppstå. Jeg går gjennom bare noen få av dem i innlegget mitt "Providing The Case Against and Solutions for Abortion." {- som igjen kan være US-relaterte -oversetters tilføyelse.} -her. Jeg oppfordrer deg til å undersøke alternativene og velge hvilke som passer best for dine behov og mål. Snakk med venner og familie, som også verdsetter sannheten, slik at de kan bidra til å dele byrder og bære deg gjennom.
For de som har hatt abort og føler tyngden av det som har skjedd (enten frivillig eller tvunget), er det helbredelse, det er tilgivelse, og det er forsoning. Jeg fremhevet «Silent No More Awareness Campaign» i et nylig innlegg -her; på grunn av deres tjeneste for abort-mødre og familier.
De selv, har blitt såret av abort og har blitt 'sårede helbredere' -her for deg. Som understreket i denne tjenesten, er det eneste håpet som tilbys gjennom helbredelse, tilgivelse og forløsning for post-abort moren, oppnåelig på grunn av den viktigste hendelsen i verdens historie: Jesu Kristi oppstandelse. Fra apostelen Paulus ord i 1. Kor 15,17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.


Hvis Kristus ikke er blitt oppreist fra de døde, er det ingen tilgivelse for noen synd, inkludert abort, og det er ingen helbredelse fra det. Apostelen Paulus hadde begått drap før han møtte den oppstandne Jesus, men Paulus ble tilregnet tilgivelse for sin synd, ved Kristus. Jesu oppstandelse, som med pro-liv posisjonen diskutert i dette innlegget, er ikke et spørsmål om synsing; Denne historiske hendelsen har blitt etablert som en ekte historisk begivenhet gjennom bevisene (se "The Risen Jesus and Future Hope"-her, av Gary Habermas). På grunn av bevisene kan du være sikker på at Jesu oppstandelse og løftene om tilgivelse, forløsning og helbredelse ikke bare er talemåter for å gi falsk trøst, men at de er ekte og tilbys til deg av selve Livets Skaper.


Konklusjon - For evig liv
Uansett hvor du er, hvis du engang var pro-abort, men nå har valgt å ta pro-liv stillingen, fører det ikke bare til sannhet og liv for ufødte, det kan også føre deg til livets giver og evig liv gjennom Jesus Kristus. Det er for-livet i sin fulleste utstrekning.
Luke Nix har en bachelorgrad i datavitenskap og jobber som en desktop support manager for et edel-metall kompani i Oklahoma.

Opprinnelig blog-kilde -her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund